Posolstvo 161

08.08.2011 19:45

Posolstvo 161

08.08.2011 - 19:45 hod

— Deti, nenechajte sa odradiť údajnou beznádejnosťou, ktorej čelí ľudstvo —

 

Moja najdrahšia dcéra, už je tomu niekoľko dní, čo som s tebou hovoril. Bolo to preto, aby si mala možnosť vypočuť si radu Môjho milovaného Otca, Najvyššieho Boha, ktorá ti dopomohla porozumieť významu utrpenia pri záchrane duší.

 

Dni ubúdajú, ako sa približuje čas Varovania. Všetko je prichystané pre plamene Mojej lásky, ktoré zachvátia celý svet ako jeden celok. Anjeli a nebeské zástupy teraz očakávajú deň Slávy, keď sa vrátim, aby som človeku poskytol poslednú príležitosť prijať skutočnosť, že Ja a Môj Večný Otec existujeme.

 

Deti, nech vás neznepokojujú reči a fámy o údajnej beznádejnosti, ktorej čelí ľudstvo. Namiesto toho vzhliadnite ku Mne a zverte Mi vaše obavy. Ľudstvu bude daný tak nádherný dar. Nielenže Ma človek uvidí tvárou v tvár, ale bude prekypovať radosťou, lebo spozná a uvidí pravdu, zjavenú mu pred jeho vlastným zrakom.

 

Bude to veľký deň v dejinách, keď nádej a láska budú preukázané vám všetkým. Dokonca aj zatvrdilí hriešnici upadnú plačúc slzy ľútosti. Deti, toto je dobrá správa, pretože všetci môžu byť spasení, ak zanechajú svoju pýchu a sebectvo. Všetci z vlastnej slobodnej vôle sa musia zjednotiť, aby Mi dovolili vojsť do svojich sŕdc a nechali sa Mnou viesť smerom ku svetlu.

 

Mnohým hriešnikom v stave smrteľného hriechu bude toto svetlo spaľovať ich oči a dušu. Bude to bolestivé. Ak však vydržia zdesenie, uvidiac to, ako Ma urážali, potom budú posilnení a obrátia sa.

 

Takže deti Mojej armády, hovorím vám teraz toto: Usmievajte sa, pretože táto udalosť bude najneobvyklejšou vo vašich životoch a vaša existujúca láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi naplní vaše duše. Toľko lásky prenikne vašou mysľou, telom a dušou, že budete natrvalo duchovne obnovení. Modlite sa za všetkých, lebo čas je krátky. Svet je teraz pripravený na Varovanie, takže všetko bude nachystané na Môj veľkolepý dar.

 

Deti Moje, pokračujte v modlitbe v tomto mesiaci záchrany duší, pretože koncom mesiaca august budú vaším úsilím zachránené milióny duší.

 

Deti, pamätajte si, že Som prítomný vo vašom každodennom živote – strážim a vediem vás. Všetkých vás milujem. Zostaňte verní Môjmu prianiu zachraňovať sužované duše.

 

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť