Posolstvo 163

10.08.2011 23:00

Posolstvo 163

10.08.2011 - 23:00 hod

— Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal —

 

Moja milovaná dcéra, rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, Moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko Moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať Moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí Moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie Moje deti až do úplného konca.

 

Všetky Moje deti nech Ma teraz počúvajú. Pri každej ohavnosti, ktorú v súčasnosti pácha človek proti človeku, je bezpodmienečne potrebné modliť sa za páchateľa. Modlitby za hriešnikov sú teraz prepotrebné. Modlitbou privolávate Ducha Svätého, aby mohol vniesť svetlo do týchto úbohých duší. Mnohí z nich sú tak slepí voči pravde lásky Môjho Otca, že bezcieľne blúdia, vnárajúc sa od jednej krízy do druhej a zraňujúc každého, kto s nimi príde do styku. Ak viacerí z vás budete prosiť o Moje milosrdenstvo pre týchto hriešnikov, potom sa značne oslabí účinok pôsobenia Zlého. Deti Moje, toto je tajomstvo oslabenia Satanovej nenávisti, keď chrlí – podobne ako drak – zo svojich úst oheň, pokúšajúc sa zamoriť celý svet výparmi svojej nenávisti.

 

On – Podvodník – a jeho démoni sú všade. Následkom slabej viery Mojich detí v celosvetovom merítku je ľudstvo vystavené zlému pôsobeniu Satana až do tej miery, že je ťažké sa z neho vymaniť. Nestalo by sa tak, ak by všade Moje deti verili v existenciu Boha Otca Všemohúceho. Potom by sa Satanove zovretie oslabilo – a to najmä vtedy, ak by sa Moje deti modlili, prosiac o pomoc a milosrdenstvo Môjho Otca.

 

Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali Mojim deťom zachovávať vernosť k Môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.

 

Trpezlivosť, každodenná tichá modlitba, vytváranie modlitebných skupín, denná modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v spojení s pôstom a modlitbou svätého ruženca k Mojej milovanej Matke - predstavujú dokonalú platformu na záchranu duší.

 

Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom - tvárou v tvár stretnete.

 

Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar Môjho Milosrdenstva zjavený Mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia Mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.

 

Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to Moja túžba poskytnúť všetkým Mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli Mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať Moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.

 

Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus - Kráľ Milosrdenstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť