Posolstvo 165

12.08.2011 23:45

Posolstvo 165

12.08.2011 - 23:45 hod

— Moji nasledovníci teraz obdržali dar príhovoru —

 

Moja milovaná dcéra, láska Mojich nasledovníkov Ma podopiera. Zaplavujú Ma slzy radosti, keď som svedkom, ako sa okolo teba Moji nasledovníci zoskupujú a berú ťa do náručia skrze svoje modlitby.

 

Títo, dcéra Moja, boli prostredníctvom daru Ducha Svätého povolaní cez tieto dôležité posolstvá ohlasovať svetu Moje Najsvätejšie Slovo.

 

Kiež by aj ostatné duše, ktoré Ma nasledujú a ktoré vedia, že hovorím prostredníctvom rôznych vizionárov, otvorili svoje oči a počúvali, čo im musím oznámiť. Potom by ich modlitby priniesli úžitok tým úbohým dušiam, ktoré sa musia na Varovanie pripraviť.

 

Moja láska preniká skrze Moje verné deti po celom svete. Svetlo Mojej lásky, ktorá nimi preniká, spôsobuje práve teraz vo svete veľa obrátení. V tomto mesiaci budú vďaka oddanosti Mojich milovaných nasledovníkov – aj keď si toho Moje deti možno nie sú vedomé – zachránené milióny duší. Tieto Moje drahé deti uposlúchli Môj príkaz byť oddaný a modliť sa v tomto mesiaci august – mesiaci záchrany duší. Odkáž Mojim deťom, že ich modlitba a pôst spôsobili nežnému srdcu Môjho Otca veľa radosti. Hojnosť milostí prúdi teraz cez tieto drahé sväté duše, ktoré sú od teraz naplnené darom môcť sa prihovárať (orodovať – pozn. prekladateľa) za inak stratené duše.

 

Ako len túžim držať každého jedného z nich vo Svojom náručí – blízko Môjho svätého srdca – aby Som im mohol ukázať, ako ich všetkých veľmi milujem. Sú tak statoční a tak verní – aj napriek občasnému hriešnemu rozptyľovaniu – sú dobrí. Ich srdcia a duše sú teraz naplnené Mojím súcitom a Duch Svätý povedie Moju vzácnu armádu na jej ceste k víťazstvu, aby mi dopomohla získať nárok na viacej duší.

 

Váš milujúci verný Spasiteľ – Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť