Posolstvo 166

13.08.2011 17:00

Posolstvo 166

13.08.2011 - 17:00 hod

— Boh stvoril svet - žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka —

 

Obrátenie, dcéra Moja, musí byť teraz prioritou pre Moje deti, keď rozprávajú iným o Mojich posolstvách, ktoré dávam svetu. Len jedna duša denne – aj to Mi spôsobí veľkú radosť, deti Moje, keď sa aj iným začínajú otvárať oči pre pravdu.

 

Moja milovaná dcéra, keď je človek denno denne zaneprázdnený, tak v jeho živote zostáva len málo času na modlitbu. Modlitba, Moje deti, môže znamenať jeden okamih, jednu hodinu, jedno slovo alebo akýkoľvek iný druh komunikácie so Mnou. Nezáleží na tom, kde Ma voláte. Môže to byť doma, v záhrade, v aute, v práci a tiež v Mojom chráme. Nie je dôležité, kde sa so Mnou zhovárate i keď Ma viac teší, ak sa Mi prihovárate v Mojom dome (Božom chráme – kostole – pozn. prekladateľa).

 

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že nemôžem počuť ich myšlienky, cítiť ich bolesť, ich smútok alebo radosť. Neuvedomujú si, že boli stvorení Mojim Všemohúcim Otcom, Stvoriteľom VŠETKÝCH vecí? On, ktorý všetko vie, vyzýva vás všetkých, aby ste sa denne zastavili aspoň na okamih. Proste Ma o pomoc, aby Som vás posilnil. Len jeden malý okamihto je všetko, o čo vás prosím – tento vzácny okamih, keď Ma voláte a umožňujete Mi vojsť do vašej duše mocou Ducha Svätého. Dokonca aj šepot, ktorým na Mňa voláte o pomoc, počujem. Ak Ma nevoláte, potom nemôžem odpovedať, pretože by som nikdy nezasahoval do vašej slobodnej vôle.

 

Som ako otec, ktorý hľadí nadol na skupinu hrajúcich sa detí. Všetky sú zaneprázdnené, naháňajú sa, rozprávajú sa, niektoré sa smejú, iné zas medzi sebou bojujú. Väčšina detí reaguje na volanie dospelého, keď chce na seba upozorniť. Ale niektoré sú tvrdohlavé, obrátia sa chrbtom a odmietnu robiť to, čo sa od nich žiada. Niektoré deti sú láskavé. Iné nie sú. Len pár z nich bude reagovať s úplnou nenávisťou a to aj napriek ich útlemu veku. No keď sa dnes pozerám na Moje deti vo svete, vidím nenávisť ačo je ešte horšieúplnú ľahostajnosť voči Mojej existenciiexistencii Ježiša Krista – ich milovaného Spasiteľa. Mnohí dokonca nenávidia i zvuk, keď je vyslovené Moje meno.

 

Deti, doba, v ktorej žijete, videla zrod samozvanej skupiny Mojich neposlušných detí, ktoré sú presvedčené, že im patrí svet, ktorý je tu nato, aby ho ovládali, kontrolovali, zneužívali a dokonca ho ničili spôsobom, akým sa im zachce. Málo úcty sa preukazuje Otcovi, stvoriteľovi VŠETKÝCH vecí. Dnešný človek je tak arogantný, že je presvedčený o tom, že dokonca vzišiel ešte z vyššieho hierarchického rádu, než aký predstavuje Môj Večný Otec. A tak pokračuje v hľadaní, aby sa dozvedel viac o svojom pôvode i napriek tomu, že pravdu mohol po cely čas vidieť. Toľko času sa premárni zbytočnými činnosťami. Sú to zbytočné sny, zrodené v mysliach vedcov, ktorí sú pyšní na vlastnú inteligenciu – ktorá je darom od Boha Otca – a ktorí si myslia, že objavia nové fakty o svojom pôvode.

 

Prečo tieto deti nemôžu pochopiť, že Zem bola stvorená pre človeka? Žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka, pretože to nie je súčasťou plánu Môjho Otca. Aký pochabý vie byť človek, keď sa snaží vyplniť duchovné prázdno vo svojej duši? Všetku duchovnú potravu a naplnenie môže získať, ak sa posadí a prijme pravdu – o existencii Boha, Večného Otca, Stvoriteľa vesmíru.

 

Váš milujúci Spasiteľ, Učiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť