Posolstvo 167

14.08.2011 14:25

Posolstvo 167

14.08.2011 - 14:25 hod

— Užívajte si krásny život, ktorý vás na 1000 rokov očakáva —

 

Moja drahá milovaná dcéra, pokračuješ v obhajobe Môjho slova i keď to naozaj nie je potrebné.

 

Moje slovo preniká srdciami mojich veriacich ako meč, keď premýšľajú nad posolstvami, ktoré som odovzdal svetu skrze teba. Spoznajú pravdu, keď budú čítať Moje slovo, pretože Božie svetlo bude na nich pôsobiť spôsobom, ktorý len sťažka budú môcť ignorovať. Mnohí všetko spochybňujú a budú všetko spochybňovať rovnako, ako tomu bolo za čias Noema. Dostali varovanie ale nechceli ho počúvať. Ignorovali hlas Môjho Otca, keď im posielal posolstvá cez Noema a ostatných prorokov. Len tí, ktorí počuli a uposlúchli, boli zachránení.

 

Počúvajte teraz Moje posolstvá. Otvorte svoje srdcia, deti a dovoľte Mojim slovám, aby sa zhovárali s vašou dušou. Nenechajte sa rozptyľovať pozemskými záležitosťami. Sústreďte sa na Môj hlas, lebo len tak zachránite svoje duše.

 

Tí, ktorí nepočúvajú a obracajú sa Mi chrbtom, po čase prídu s pocitom hladu, aby hltali Moje Najsvätejšie Slovo potom, ako sa Varovanie uskutoční. Až potom budete ochotní nechať sa Mnou viesť, aby som vás mohol nasmerovať do Nového raja na Zemi, kde sa vy, vaše rodiny a vaši drahí budete môcť radovať zo šťastného života, ktorí vás na 1000 rokov očakáva. Žiadna choroba, žiaden nedostatok potravín, žiadne trápenie. Len Láska v jej najčistejšej forme. Nádherná existencia, ktorá je vašim právoplatným dedičstvom.

 

Deti Moje, vytrvalo sa teraz modlite, aby ste boli schopní prijať Moje Sväté slovo, keď k vám bude prehovárať. Pamätajte si, že je to jeden z najväčších darov, aký ste kedy dostali počas svojho života. Prijmite ho v objatí skrze telo, myseľ a dušu, lebo len tak nájdete skutočný pokoj.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť