Posolstvo 169

17.08.2011 23:00

Posolstvo 169

17.08.2011 - 23:00 hod

— Ako Ma máte prosiť, aby Som vám pomohol vyriešiť vaše problémy —

 

Moja predrahá dcéra, milosti, ktoré boli na teba zoslané, ti boli dané, aby si mala ešte viac síl a získala ešte väčšiu dôveru pre prácu na tomto diele.

 

Dôvera vo Mňa, deti, je veľmi dôležitá. Áno, Moje sväté srdce sa veľmi teší, keď cítim vašu lásku ku Mne. Avšak len vtedy, keď Mi naozaj dôverujete a prenecháte Mi všetky vaše starosti tým, že Mi ich odovzdáte, aby Som sa ich mohol ujať a tým vám umožnil dosiahnuť skutočný pocit pokoja.

 

Toľko Mojich detí sa modlí za rozličné úmysly – a Ja počujem každý jeden z nich. Ale keď Ma prosíte o niečo dôležité, musíte sa predovšetkým zbaviť vášho strachu. Strach nepochádza odo Mňa. Je vám daný Satanom ako prostriedok, aby vás trápil. Nechápete to? Keď máte z niečoho strach a myslíte si, že to ovláda váš život, potom čím viac sa toho budete obávať, tým viac sa bude tento problém prehlbovať.

 

Len vtedy, ak sa zastavíte a poviete Mi:

 

"Ježišu, v dôvere Ti odovzdávam všetky moje obavy v tejto záležitosti, aby odteraz bol tento problém Tvojím a aby si ho vyriešil podľa Tvojej najsvätejšej vôle."

 

bude vaša myseľ v pokoji. Toto je to, čo myslím pod dôverou, deti.

 

Dôvera vo Mňa znamená, že sa Mi úplne odovzdáte. Dôverujte Mi. Zomrel Som za vaše hriechy – za každého jedného z vás, ktorí dnes žijete až do týchto časov. Prečo by ste Mi nemali dôverovať?

 

Milujem Vás tak, ako žiadna iná bytosť na tejto Zemi. Nikto vás nebude a ani nemôže milovať tak, ako Ja. Vždy na to pamätajte.

 

Choď teraz v láske a pokoji. Som pri vás ráno, na obed a večer, čakajúc na vaše zavolanie.

 

Váš milujúci priateľ a Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť