Posolstvo 171

19.08.2011 23:00

Posolstvo 171

19.08.2011 - 23:00 hod

— Čo podnecuje mladých ľudí k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili? —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja láska k mladým ľuďom, najmä k tým v mladistvom a rannom dospelom veku, je veľmi hlboká. Tak ako ich rodičia i Ja pociťujem lásku, šťastie, starosť a občas aj hnev, keď vidím, ako dospievajú. Och, ako mi láme srdce, keď ich počujem hovoriť, že neveria v Boha, Môjho Večného Otca. Moje malé deti boli manipulované, aby Ho popierali, snažiac sa zapadnúť medzi svojich priateľov tak, aby sa od nich v ničom neodlišovali.

 

Faktom zostáva, že pre mladého človeka nie je vôbec jednoduché vyznať sa zo svojej lásky ku Mne, dokonca ani vtedy nie, keď akceptuje Moju existenciu. Toto vyznanie im môže spôsobovať nepríjemnosti, keď sa zosmiešňuje ich viera vo Mňa – Ježiša Krista alebo v Môjho Otca – v uctievaní tzv. "vyššej bytosti". Čo ich podnecuje k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili? Prečo cítia potrebu prispôsobiť sa svetu, ktorý je duchovne prázdny alebo postrádajúci starostlivosť o dušu?

 

Hudba a umenie majú veľmi silný vplyv na tieto vzácne malé duše, ktorým nebola povedaná pravda o Nebi a Pekle. Tieto ako aj všetky ostatné Moje deti, ktoré vytrvalo odmietajú akúkoľvek zmienku o Mne, o Mojom učení alebo o existencii Môjho Večného Otca, budú pravdepodobne takisto stratené v tejto divočine.

 

Rodičia, vyzývam vás, aby ste povedali svojim deťom pravdu o ich existencii na tejto Zemi. Odkiaľ prišli a aký osud ich po tomto živote očakáva. Je to vaša povinnosť, aby ste im pomohli otvoriť ich srdcia pre Moju lásku. Priveďte ich ku Mne šetrným spôsobom, no použite akýkoľvek dostupný prostriedok, aby ste pomohli zachrániť ich duše. Urobte tak z lásky k nim. Pravdepodobne ste sa po celé roky vyhýbali tejto vašej povinnosti, ale teraz nastal čas, aby ste to napravili. Môžete im pomôcť tým, že sa za ich duše budete modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Je lepšie, ak v tomto živote ku Mne prídu s otvorenou náručou z vlastnej vôle.

 

Mladým ľuďom odkazujem – ak vo Mňa veríte, potom sa to nebojte aj verejne priznať. Nepopierajte Ma – Ja som vaše záchranné lano, bez ktorého niet života. Keď iní uvidia, aká silná je vaša viera, skôr budú prístupnejší, aby Mi otvorili svoje srdcia. To si vyžaduje veľkú odvahu z vašej strany, avšak milosti, ktorými vás obdarujem, zďaleka prevýšia váš strach. Keď budete ľuďom rozprávať o Mojej existencii a preukážete im pozornosť a lásku, budete ich k sebe priťahovať a oni si vás budu vážiť za to, že im o Mne hovoríte. Môže sa zdať, že je to zvláštne, ak jedným dychom hovoríte o Mne a druhým o svetských záležitostiach, ale vaša viera zosilnie, ak budete takto konať. Nielenže tým zakúsite toľké bohatstvo lásky vo vašich srdciach, ale zachránite aj duše vašich priateľov.

 

Na šírenie Mojich posolstiev využívajte internet. Hovorte o nich. Je nepodstatné, komu ste na posmech. Pretože ak takto budete konať, mnoho, mnoho mladých ľudí na celom svete získa v dôsledku obrátenia večný život.

 

Choď teraz vpred, Moja drahá armáda mladých. Teraz prichádza váš čas, aby ste nabrali odvahy a šírili Moje posolstvá, ktoré sú dávané tejto generácii sveta, aby sa rozpamätala, kto Som – prečo Som vás všetkých zachránil od pekelných hlbín a prečo vám teraz podávam ruku, aby som vás znova mohol zachrániť.

 

Toto je Môj čas, aby ste do Mojich podaných rúk vložili tie vaše.

 

Milujem vás.

 

Váš milujúci Spasiteľ a priateľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť