Posolstvo 172

21.08.2011 23:00

Posolstvo 172

21.08.2011 — 23:00 hod

— Peniaze - ak je ich priveľa - kazia dušu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam dnes večer k tebe v čase výbuchov pokračujúceho násilia vo svete, v ktorom pre moc a slávu sa národy navzájom bombardujú. Modlite sa za všetky tie duše, ktoré v tomto násilí zahynú, aby mohli nájsť zasľúbenie v ríši Môjho Otca.

 

Moja dcéra, svet teraz zažije predpovedané zmeny, ktoré ho očistia, aby sa človek mohol stať hodným Mojich prisľúbení. Aj naďalej bude dopustené, aby chamtiví ľudia, zodpovední za náhle zmeny majetkových pomerov, brali ľuďom ich materiálne statky.

 

Čím viac sa tieto skúšky zosilňujú, tým viac detí sa oslobodzuje z pút, ktoré ich zväzovali s prázdnymi sľubmi Satana – lebo on je ten, ktorý zvádza bohatých tým, že im sľubuje dokonca ešte viac – a ktorý sa i naďalej predvádza v demonštratívnej obscénnej vulgárnosti, zviditeľňujúc sa tak pred očami celého sveta. On spôsobí, že Moje deti nielenže budú závidieť bohatým a slávnym, ale budú dokonca robiť všetko preto, aby ich napodobňovali. Tým, že vtiahne Moje deti do tejto pasce – kde sa nadmerné bohatstvo javí ako dôležitý nasledovaniahodný cieľ, hodný námahy – sa mu podarí odviesť ich od pravdy.

 

A keď budete obnažení a nahí, tak vám dám nové ošatenie, deti, ale tentokrát to bude výzbroj, ktorá je navrhnutá tak, aby vás ochránila pre zlobou ľudí, ktorí slúžia Zlu. Raz takto vyzbrojení budete pripravení znova vojsť do sveta, ale už s odlišným nazeraním na život, kde budete lásku k blížnemu považovať za váš hlavný cieľ. Keď si jeden k druhému preukážete lásku, dokážete tým aj skutočnú lásku ku Mne.

 

Táto fasáda, za ktorou sa ukrýva blahobyt a bohatstvo a ku ktorým okrem niektorých z mála Mojich detí nemajú ostatné prístup, je len zdaním – vonkajšou stenou, za ktorou sa nenachádza žiadna substancia. Budete podpichovaní, aby ste hľadali podobné bohatstvo, ak sa Podvodníkovi podarí presvedčiť vás, že sa musíte snažiť o získanie veľkého bohatstva a slávy. Pravda je však taká, že pokým sa budete naháňať za vidinami vašich bezcenných a prázdnych želaní, necháte bez povšimnutia vaše povinnosti voči Mne.

 

Nikdy nedovoľte, aby sa vaše deti nechali zviesť bohatstvom a slávou, pretože si pamätajte, že peniaze – ak ich je priveľa – kazia dušu. Tí, ktorí majú toľko peňazí, že ich sotva dokážu minúť počas svojho života, ich musia venovať tým nešťastným ľuďom, ktorí hladujú. Urobte tak a môžete si zachrániť dušu. Keď ste nenásytní a chcete ešte viac, hoci máte toľko, že by ste mohli zasýtiť a zaodieť celý národ, potom budete hladovať. Pokrmom života je vaše pokorné prijatie toho, že láska medzi vami je tým, čo vás učím. Milovať svojho blížneho znamená postarať sa o tých, ktorí nemajú nič.

 

Zobuďte sa a akceptujte pravdu skôr, než bude pre vás prineskoro. Pre tých s veľkým materiálnym bohatstvom bude ťažšie, aby boli prijatí Mojim Otcom, iba ak by sa oň podelili s ostatnými. Pamätajte si toto – tí, ktorí majú málo a závidia tým, ktorí majú zdanlivo všetok materiálny blahobyt, ktorý si aj oni želajú mať, musia byť opatrní. Lebo je len jeden honosný dom, do ktorého by ste sa mali snažiť získať prístup a tým domom je ten, ktorý vás očakáva v novom Raji na Zemi. Len tí, ktorí sú pokorní v srdci, v mysli a na duši, dostanú od neho kľúč.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť