Posolstvo 175

24.08.2011 16:38

Posolstvo 175

24.08.2011 - 16:38 hod

— Proroctvá, ktoré boli cez túto vizionárku predpovedané, sa teraz napĺňajú —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý národ sveta bude mať snahu čítať Moje posolstvá, ktoré Som ti odovzdal. Pretože potom, ako sa stanú svedkami Varovania, budú hľadať Moje vedenie, aby boli posilnení.

 

Teraz si unavená, dcéra Moja, lebo utrpenie vzrástlo, ale za pár dní obdržíš úľavu. Toto všetko sa od teba požaduje, pretože potrebujem utrpenie, aby Mi pomohlo spasiť tých ľudí, ktorí sú v hroznom hriechu. Snaž sa vidieť prednosti, ktoré to so sebou prináša, pretože jedného dňa sa budeš so Mnou radovať, keď uvidíš ovocie tejto práce.

 

Moje deti, mocne kráčajte vpred, lebo ako sa tieto proroctvá, predpovedané cez túto vizionárku, budú teraz naplňovať, tak bude aj narastať viera v pravosť tejto internetovej stránky.

 

Teraz sa deti Moje modlite, aby ste vy, Moja armáda, vo svojom počte vzrástli a zjednotili sa v jeden celok pre boj duchovnej bitky, ktorá vás očakáva.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť