Posolstvo 177

27.08.2011 00:00

Posolstvo 177

27.08.2011

— Posolstvo pre klérus - nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami —

 

Moja dcéra, Môjmu srdcu by sa uľavilo, keby viac kňazov a členov kresťanských cirkví s otvorenou mysľou prijalo skutočnosť, že teraz hovorím k svetu cez tieto posolstvá.

 

Sú to Moji zbožní nasledovníci, ktorí idú vpred, držiac pochodne svetla, aby vo svete šírili Moje Varovania, cez ktoré sú Moje deti povzbudzované k tomu, aby v Mojich očiach dosiahli spásy. (Ďakujeme Ti, ó predrahý Ježišu, že cez túto našu stránku môžeme aj my rozširovať tieto Tvoje drahocenné posolstvá medzi našimi slovenskými bratmi a sestrami – pozn. prekladateľa). Ó, ako ma sužuje, keď vidím, ako sa do seba uzatvárajú tí Bohu zasvätení služobníci, ktorí o sebe tvrdia, že svetu ohlasujú Moje slovo a Moje učenie. Oni lámu Moje srdce, lebo vo svojich vlastných srdciach zatvrdli.

 

Moje učenie vychádza zo skutočnosti, že Božie proroctvá sa naozaj udejú a od počiatku času sa aj udiali. Mysleli si, že Moja Matka alebo Ja by sme počas stáročí nekomunikovali s Mojimi deťmi? Sú spokojní s tým, že svoju pozornosť upriamujú na slová svätých z dávnej minulosti dlho po tom, ako ich posolstvá boli odovzdané svetu. Ale dnes tomu tak nie je. Rozdiel je v tom, že v dnešnej dobe im nebude poskytnutý čas, ktorý by im umožnil vyhodnotiť tieto posolstvá potom, ako sa udiali. Pretože ako viete, nebude viac žiadneho času.

 

Vyzývam vás, Moji Bohu zasvätení služobníci a Moji Svätí kňazi, aby ste Moje slová, dané ľudstvu, teraz čítali. Nikdy predtým ste nepotrebovali, aby Som zasiahol do svetových udalostí, ako práve teraz. Spomeňte si, že Som vstal z mŕtvych s prísľubom, že prídem znova. Ako ste teraz pripravení? Ako často ste pripomínali Mojim deťom, že sa v Mojich očiach musia sami zachrániť? Ako často ste mali vôľu vypočuť si hriechy Mojich detí, keď ste boli tak zaneprázdnení? Na vypočutie spovede nebude času. Nechali ste Ma len tak, Moji Svätí služobníci, a tým ste Ma obzvlášť ranili. Odoprieť Mojim deťom sviatosti je neospravedlniteľné. Zobuďte sa a nasledujte Moje pokyny. Konajte si svoju povinnosť, ktorú voči Mojim deťom máte, v súlade s vašim Svätým Sľubom, ktorý ste Mi dali. Neobracajte sa k Môjmu učeniu chrbtom.

 

Viera veľmi upadá, predovšetkým u Mojich milovaných svätých služobníkov. Je to spôsobené kliatbou Satana, ktorý na istý čas prebýval vo vašom strede, pričom spôsobil spustošenie vo vnútri Mojej cirkvi i mimo nej. Majte to na pamäti, Moji Bohu zasvätení služobníci. Je to dielo Satana. Nikdy nesmiete podľahnúť, keď ste ním pokúšaní, aby vás odvádzal od vašej povinnosti, ktorú voči Mne máte.

 

Teraz Ma počúvajte. Riaďte sa podľa Mojich varovaní a pripravte Moje stádo, aby sa mohlo teraz oslobodiť zo svojich hriechov. Konajte následne tak, aby Moja cirkev aj naďalej mohla bojovať za pravdu Môjho učenia a nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami, ktoré vás zaženú do kúta, kde v strachu padnete na kolená. Pretože ak tak spravíte, podľahnete pokušeniam Satana, ktorého lži napáchali už veľa škody v Mojej cirkvi.

 

Vy, Moji Bohu zasvätení služobníci, ste Mojim záchranným lanom a ja vás teraz potrebujem, aby ste Mi pomohli zachrániť Moje drahé deti, ktoré sú vystavené nátlaku, aby v ich mysliach spôsoboval zmätok ohľadne pravdy Môjho učenia a existencie Môjho Večného Otca.

 

Vyzývam vás teraz, aby ste Ma počúvali, keď na vás volám.

 

Váš milujúci učiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť