Posolstvo 178

28.08.2011 17:00

Posolstvo 178

28.08.2011 - 17:00 hod

— Veľa duší bude pre hriech pornografie zatratených v pekle —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, počúvaj Moje najsvätejšie slovo, cez ktoré naliehavo varujem ľudstvo, aby prosilo Môjho Otca za odpustenie svojich hriechov.

 

Čas je teraz krátky, pretože Varovanie sa nachádza bezprostredne pred svojim uskutočnením. Nikdy neodkladajte na zajtra to, čo môžete spraviť dnes. Výčitky svedomia kvôli hriechom sú rozhodujúce – a to ešte predtým, ako budete prosiť o ich odpustenie. Lebo bez skutočnej ľútosti by to zostalo bez účinku.

 

Tak veľa temných duší vidím vo vašom svete, dcéra Moja. Je len málo svetla a boli by ste šokovaní, keby ste videli, do akých hlbín ľudia padli. Toľké milióny Mojich detí denne padá do hlbín hriešnej korupcie a bude pre ne nemožné dostať sa odtiaľ, iba ak budú cez modlitby o to prosiť. Sú slepí a nevidia pravdu a ak by im teraz aj bolo ukázané Moje svetlo, len by sa skrúcali a hľadali by predo Mnou úkryt. Modlite sa za nich.

 

Moje deti, ktoré sú zaťažené niektorým zo zavrhnutia-hodných hriechov, sa tešia z toho, že sa na ich hriešne správanie nazerá ako na zábavu, ktorá si zasluhuje aplauz. Pornografia sa vkráda do mnohých domácností sveta cez televízne kanále, ktoré tieto odporné ohavnosti prezentujú ako nevinnú zábavu - pritom sú to tie isté TV stanice, ktoré sa štítia vysloviť Moje meno. Násilie sa glorifikuje – a to nielen v televízii ale aj v hrách (počítačové hry – pozn. prekladateľa), čím sa teraz akt násilia ľuďmi považuje za prirodzenú vec.

 

Satanovi démoni, keď vojdú do duší, tak sa začnú prejavovať v ľudskom tele a tým sa svojim konaním zreteľne zviditeľnia Mojim nasledovníkom, ktorí sa zachvejú zdesením, keď musia byť toho svedkami. Ľudské telo sa chová groteskne, keď do neho vojde démon. Telesné pohyby takýchto ľudí budú pôsobiť nekoordinovane a budú ich sprevádzať démonické odkazy, ktoré si vynucuje Satan, aby zviedol slabých ľudí rovnakého zmýšľania. Slabé duše bez lásky k Bohu sú k nim priťahované a nakoniec ich budú napodobňovať, takže budú uctievať Satana a všetko, za čím stojí, tým istým spôsobom.

 

Deti, nie ste schopné rozpoznať, ako pracuje Satan? Povedz to všetkým, ktorí nechápu, ako on pracuje v pornografickom biznise. To je v prípade, keď Satan začne deštruktívne rozkladať dušu a vsávať zúčastnených do večných plameňov. Tí, ktorí sa previňujú sexuálne zvráteným chovaním a tí, ktorí predvádzajú svoje telá obscénnym nemorálnym spôsobom, budú naveky trpieť v hrozných mukách.

 

Deti, pomôžte ich teraz zachrániť, pretože oni nemajú tušenie, ako sa Mi hnusí ich nemorálna špina. Zahaľuje ich temnota. Priveďte ich ku Mne, aby ich Moje svetlo mohlo objať a zachránilo ich pred pekelným ohňom.

 

Hriechy tela sú Mi neznesiteľné. Tak mnoho duší skončí v pekle pre hriech pornografie a sexuálne zvrátených činov. Daj im na vedomie, aký osud ich čaká, ak neprejavia ľútosť.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť