Posolstvo 181

30.08.2011 14:30

Posolstvo 181

30.08.2011 – 14:30 hod

Rozhodnite sa pre ľudí, ktorých poznáte a príďte pred trón Môjho Otca, aby ste ich zachránili

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moje srdce sa ustarostene rozochvieva, keď hľadím na Moje drahé deti , ktoré sú ľahostajné voči zmenám, ktoré prichádzajú.

 

Tak vrúcne ich milujem, že plačem v hlbokom žiali, keď ich vidím, ako blúdia a zúfalo sa Ma snažia nájsť bez toho, aby sa im to podarilo. Sú si vedomí, že v ich živote je chýbajúci článok, no nevedia zistiť, čo to je. Týmto spájajúcim článkom je Láska. Ja Som Láska. Ja Som to, čo hľadajú, ale oni nevedia, kde by mali hľadať. A predsa Som tu, stojím a čakám a čakám trpezlivo na nich, že sa ku Mne obrátia.

 

Tak veľa času sa premárni, Moja dcéra. Moje deti hľadajú na všetkých možných nesprávnych miestach, v snahe nájsť pokoj a vytúžený mier. Ale nebudú schopné to nájsť dovtedy, pokiaľ nebudú akceptovať, že sa to dá nájsť len cez pokoru.

 

Dokiaľ Moje deti nepochopia, že bez lásky k Môjmu Otcovi - Bohu - Najvyššiemu nemôžu existovať, budú umierať bez lásky a pokoja vo svojich srdciach. Som unavený, dcéra Moja. Keby len tí, ktorí sa Ma zriekli, sa ku Mne obrátili. Keby len prestali hľadať pozemské statky, moc, peniaze a slávu, potom by spoznali pravdu.

 

Potrebujem vás všetkých, Moji prívrženci, aby ste sa aj naďalej modlili za slepé duše, ktoré ináč zahynú. Nikdy sa nevzdávajte, pretože vaše modlitby budú tento týždeň vynesené pred trón Môjho Otca.

 

Prosím, modlite sa takto:

 

Najsvätejší Bože, prichádzam tento týždeň pred Tvoj trón, aby som úpenlivo prosil za duše Mojich bratov a sestier, ktorí odmietajú uznať Tvoju existenciu. Naliehavo Ťa prosím, naplň ich Svojimi Milosťami, aby otvorili svoje srdcia a načúvali Tvojmu Najsvätejšiemu Slovu.

 

Prosím, rozhodnite sa pre tie duše, ktoré poznáte a ktoré nechcú o Bohu Otcovi nič vedieť a položte ich mená pred Môjho Otca. Váš dar modlitby bude odmenený ich spasením. Choďte teraz, Moja armáda, a pripravte sa na ďalšiu fázu tejto duchovnej vojny proti Satanovi.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť