Posolstvo 182

31.08.2011 21:00

Posolstvo 182

31.08.2011 - 21:00 hod

— Moja armáda sa rozrastie na vyše dvadsať miliónovú skupinu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, láska, ktorú mám k tebe a k Mojim nasledovníkom, Ma preniká a prináša Mi toľkú radosť. Ako vás len všetkých milujem. Vaša oddanosť, pokora, dôvera a čistá láska ku Mne sa každým dňom zosilňuje. Necítite to? Je to Môj dar pre každého jedného z vás, Moje čisté duše, lebo ste vybočili z vášho každodenného života, aby ste Ma nasledovali na ceste do Raja.

 

Deti Moje, vy, ktoré ste boli prebudené Duchom Svätým a ktorý v máji zostúpil na svet, budete teraz ku Mne pociťovať oddanosť, ktorá pre mnohých z vás bola doposiaľ neznáma. Zhromažďujem teraz rýchlo Moju armádu, ktorá sa už čoskoro rozrastie na skupinu vyše dvadsiatich miliónov duší. Čím početnejšia je táto armáda, tým mocnejšie sú pôsobením Ducha Svätého Moje deti spájané v jedno, aby bojovali proti Podvodníkovi. Moje Božie vedenie sa teraz vlieva do vašich duší, či ste si toho vedomí alebo nie. Je to podobné tomu, ako keby ste mali vnútorný spínač. Keď ste volaní Mojou láskou, prirodzene odpoviete, aby ste iných priviedli k obráteniu. Je to moc Ducha Svätého, ktorá teraz bude pociťovaná v každom kúte Zeme.

 

Všetky náboženstvá, vierovyznania, rasy a národy budú teraz odpovedať na svetlo pravdy. Pre Môjho Nebeského Otca sú všetci tak vzácni. On sa skláňa teraz ku každému mužovi, žene a dieťaťu, aby počuli jeho volanie. Satan nebude schopný odolávať modlitbám, ktoré odriekavajú Moji nasledovníci. Jeho zovretie už čoskoro poľaví. Modlitba a viera Mojich nasledovníkov ho privádzajú do zúrivosti. Je bezmocný vo svojich snahách zasiať pochybnosti do myslí Mojich veriacich a tak svoju pozornosť obracia na slabých hriešnikov. Tieto deti sú natoľko zmätené a pre smrteľný hriech tak narušené, že sú k nemu priťahované. Kvôli temnote vo svojich dušiach nebudú schopné brániť sa. Vytrvalo sa modlite za záchranu ich duší.

 

Toto je doba, keď Moja cirkev – i keď čelí nesmiernym prekážkam, ktoré spôsobuje hriech – sa vďaka Mojim nasledovníkom na Zemi opäť obnoví. To si vyžiada čas, no keď sa to stane, získa Moja cirkev opäť svoju niekdajšiu slávu a jej sila bude obnovená.

 

Spolu so všetkými Mojimi Vyvolenými vojde v sláve do Kráľovstva Môjho Otca. Radostne očakávajte túto slastnú udalosť, deti, keď sa svet oslobodí od Satana a všetkého zla. To je Nová éra mieru na Zemi, na ktorú sa máte tešiť. Časy, ktoré sú pred vami, budú dozaista ťažké. No vy sa zamerajte na Mňa a prežijete. Potom príde mier, na ktorý tak čakáte.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť