Posolstvo 183

03.09.2011 23:50

Posolstvo 183

03.09.2011 - 23:50 hod

— Aké ťažké je vystúpiť po schodoch do Raja —

 

Moja predrahá dcéra, nepodľahni ilúzii a buď si istá, že sa Podvodníkovi za posledných pár dní podarilo odviesť tvoju myseľ odo Mňa. Pripisuješ to skutočnosti, že si bola dosť zaneprázdnená, ale to nezodpovedá celkom pravde. On (Satan – pozn. prekladateľa) je tak prefíkaný, že úmyselne prerušoval každú jednu minútu tvojho času. Počas tohto času si si bola vedomá, že Mi nevenuješ svoj čas, nie je tomu tak? Cítila si sa zmätená a stratená a potom si si uvedomila, že si bezo Mňa vo svojom vnútri prázdna. A hoci Som bol po celý čas blízko teba, predsa Som dopustil, aby si sa cítila Mnou opustená. Teraz si spoznala pocit zúfalstva, ktorý pociťujú duše, ktoré odmietnem kvôli ich hriechu. Toto všetko je dôležité pre tvoj duchovný vývoj. Môže sa to javiť ako niečo, čo postráda zmysel, keď to dopustím, no je to súčasťou tvojho tréningu na dosiahnutie svätosti, ktorú po tebe vyžadujem a od teba žiadam. Ty, Moja drahá dcéra, budeš z času na čas pociťovať istú formu opustenosti podobne, ako mnohé duše, ktoré sa nachádzajú na rovnakej ceste.

 

Schody, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti, sú veľmi dlhé. Duše sa budú vracať o jeden, dva, tri kroky nazad za každý jeden krok nahor, ktorý vedie ku Mne. Prosím povedz všetkým Mojim prívržencom, dcéra Moja, aby sa na tieto schody starostlivo pripravili, lebo to je podstatné pre dosiahnutie najvyššieho stupňa. V mojom posolstve z 24.novembra 2010, kde Som ti po prvýkrát hovoril o týchto schodoch, Som ti vysvetlil, ako mnohí ľudia po týchto stupňoch príliš rýchlo vystupujú nahor. Ale ty vieš, že by to bola chyba. Buď si vedomá toho, že Som to Ja, ktorý ťa po celý čas vedie týmito stupňami.

 

Deti Moje, skôr, ako dosiahnete najvyšší stupeň, ktorý vedie k bráne Raja, musíte vystúpiť na každý jednotlivý stupeň týchto duchovných schodov. Buďte trpezliví. Nebuďte sklamaní, keď padnete. Jednoducho sa znova postavte a začnite opäť stúpať celú cestu nahor.

 

Deti, ja vás budem držať za ruku a povediem vás na vrchol, keď Mi to dovolíte.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť