Posolstvo 186

05.09.2011 21:00

Posolstvo 186

05.09.2011 - 21:00 hod

— Konajte vigílie Božieho milosrdenstva – Varovanie je blízko —

 

(Poznámka: Tento večer boli prijaté dve posolstvá Ježiša Krista. V prvom posolstve, v súkromnom zjavení, boli vizionárke oznámené detaily časového obdobia, kedy sa Varovanie uskutoční. Jeho zverejnenie je na zvážení vizionárky, ktorá sa rozhodla, že ho k tomuto dátumu nezverejní. Namiesto toho bolo odovzdané jednému kňazovi, aby ho bezpečne uschoval. Toto posolstvo bude zverejnené potom, ako sa Varovanie uskutoční. Druhé posolstvo je správa pre svet v tomto čase).

 

Moja milovaná dcéra, čas je teraz bezprostredne blízko. Modlitby pomohli Môjmu milovanému zástupcovi pápežovi Benediktovi vydržať vnútorný boj, keď čelil silám zla. Jeho čas vo Vatikáne bol predĺžený.

 

Dôrazne žiadam Mojich nasledovníkov, aby sa zúčastnili modlitebných zhromaždení a vigílií za všetky Moje deti, ktoré sa vzdialili odo Mňa a od Môjho Večného Otca. Tieto deti nutne potrebujú vaše modlitby. Teraz je zapotreby mnohých modlitieb, aby mohli byť zachránené. Nechajte slúžiť omše za tých, ktorí vzhľadom na stav svojich duší nemusia počas Varovania prežiť. Títo potrebujú vaše modlitby. Zjednoťte sa. Držte svoje ruky spolu s Mojimi.

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť