Posolstvo 188

06.09.2011 20:30

Posolstvo 188

06.09.2011 - 20:30 hod

Tak, ako rastie viera Mojich nasledovníkov, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len pre Mňa trpíš a ako si následkom toho zosilnela.

 

Si pod záštitou Mojej ochrany. Nemaj strach. Tak, ako sa touto prácou naďalej obracajú duše, tak budú pokračovať aj útoky Satana. Akceptuj to. Nenechaj sa tým znepokojovať. Zhosti sa týchto výziev a po celý čas upriam svoje oči na Mňa. Lebo nič iné nebude mať význam, ak tak budeš konať.

 

To isté utrpenie pociťujú všetci Moji nasledovníci v rovnakej miere, ako všade pokračuje neochabujúce pôsobenie Ducha Svätého, ktorý priťahuje duše Mojich detí. Tak, ako rastie ich viera vo Mňa, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich. Vy, Moji nasledovníci zistíte, že čelíte argumentom a ste nútení sa zapodievať neobvyklými a urážlivými poznámkami a reakciami zo strany neveriacich, s ktorými sa budete ťažko vedieť vysporiadať. Prosím povedz im, aby to očakávali, pretože Varovanie sa teraz približuje.

 

Satan a jeho démoni, ktorí sú ľudskému oku neviditeľní, sa snažia zničiť lásku v dušiach Mojich detí. On (Satan) v nich rozosieva nedôveru. Provokuje medzi nimi roztržky a vnáša do nich pochybnosti. Je plný nenávisti k ľuďom. Provokuje vojny medzi krajinami ako i občanmi toho istého štátu a vyvoláva napätie vo vnútri rodín. Toto všetko patrí do arzenálu jeho taktiky, ktorú prednostne používa a ktorá je vždy znakom jeho zákerného pôsobenia.

 

Rozpoznajte v tom to, čo to v skutočnosti je – dielo Satana. Deti, bojujte proti nemu tým, že budete silní. Proste Moju milovanú Matku, aby vás ochraňovala, lebo ona je jeho najväčším nepriateľom. Satanova moc sa oslabí, keď ju budete privolávať na vašu pomoc.

 

Tieto časy sú pre všetkých Mojich nasledovníkov, kdekoľvek sa nachádzajú, výzvou. Podvodník sa uchýli k akémukoľvek spôsobu – cez priateľov, rodinu alebo kolegov – aby sa vás, deti Moje, pokúsil odlákať odo Mňa.

 

Zastavte ho, ako som vám povedal. Modlitba a oddanosť nepoškvrnenému srdcu Mojej Blahoslavenej Matky budú vašou výzbrojou.

 

Buďte teraz silní. Všetkých vás milujem.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť