Posolstvo 189

07.09.2011 23:45

Posolstvo 189

07.09.2011 — 23:45 hod

— Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou —

 

Moja vrelo milovaná dcéra, povedz Mojim drahým deťom, že sa nemusia obávať Varovania. Mnohí budú pociťovať strach a to je pochopiteľné. No títo Ma musia pozorne počúvať. Prídem ku každému z vás. Budete Ma vidieť a cítiť vo svojom srdci a duši. Moja prítomnosť zaplaví vaše duše najčistejšou láskou a súcitom, preto sa máte radovať. Nakoniec Ma uvidíte a vaša duša bude obklopená láskou a vzrušením.

 

Pre väčšinu hriešnikov a neveriacich bude jednoducho útechou keď zistia, že existujem. Lebo ich svedectvo o Mojej Svätej Prítomnosti bude krv, ktorá je potrebná na zaplavenie ich duší výživou, ktorá im tak dlho chýbala. Mnohí budú trpieť muky, ktoré musím Ja vystáť, keď pred sebou uvidia odkrývanie svojich hriechov. Keď uvidia, ako Ma urážali, so zlomeným srdcom Ma budú prosiť o odpustenie.

 

Deti od veku, keď už chápu svoje konanie, takisto uvidia svoje hriechy, ktorými Ma urazili. V mnohých prípadoch také deti, ktoré popierajú Moju existenciu – hoci si uvedomujú pravdu – ku Mne pobežia. Budú Ma prosiť, aby Som ich objal a nebudú chcieť, aby Som ich pustil.

 

Dokonca aj tí najzatvrdlivejší hriešnici nezostanú nepohnutí touto nadprirodzenou udalosťou. Deti, musíte ignorovať reči, ktoré sa šíria. Ignorujte senzáciechtivé historky. Niet sa čoho obávať. Varovanie musí byť očakávané s čistou radosťou vo vašich srdciach.

 

Očakávam s veľkou láskou vo Svojom Srdci čas, kedy všade na celom svete vylejem Svoje Božie Milosrdenstvo na každého jedného z vás. Je to okamih, keď si neskôr uvedomíte, aké šťastie máte vy – táto generácia. Nedokážete snáď rozpoznať milosrdenstvo, ktoré bude ľudstvu preukázané? V minulosti tak mnoho duší zomrelo v smrteľnom hriechu. Všetci hriešnici teraz konečne pochopia pravdu.

 

Mojim deťom nepripadne zaľahko, aby uznali existenciu Môjho Večného Otca a Mňa. Mnohí Ma nechcú spoznať bez dôkazu materiálnej povahy. Mnohí nemajú ani záujem ani vieru pre Božskú sféru. Táto udalosť im otvorí oči, aby pochopili jednoduchý fakt, že život sa nekončí tu na zemi. Pokračuje ďalej vo večnosti. Toto je dôvod, prečo si musia pripraviť svoje duše.

 

Varovanie im ukáže, čo musia spraviť pre nápravu. Nezabúdajte deti, že Ja Som váš Spasiteľ. Milujem vás všetkých spôsobom, ktorý je nad rámec vášho chápania. Očakávajte Môj príchod v láske a odovzdaní. Nebojte sa dramatického úkazu, ktorý sa zjaví na oblohe, ani farby lúčov, ktoré sa všade budú šíriť ako predzvesť Môjho príchodu. Toto vás pripraví pre ten okamih.

 

Prosím modlite sa, aby celé ľudstvo cítilo vo svojich srdciach radosť, lebo táto udalosť bude pre ľudstvo znamenať spásu v rozsahu, ktorým bude zachránených tak mnoho duší, ktoré budú môcť vojsť do nového raja na zemi.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť