Posolstvo 190

10.09.2011 15:30

Posolstvo 190

10.09.2011 - 15:30 hod

— Nikdy sa nevyhrážajte iným v Mojom mene —

 

Dnes k tebe prehováram, Moja vrúcne milovaná dcéra, v naliehavosti, aby Mi vo všetkom bola preukazovaná poslušnosť. Dcéra Moja, všetci Moji nasledovníci, aby sa stali hodnými Mojej lásky a priazne, musia dodržiavať prikázania Môjho Otca. I keď sa z času na čas môžu zakolísať, vždy sa musia snažiť o dodržanie zásady lásky. Milujte jeden druhého a uprednostňujte potreby svojich blížnych pred svojimi vlastnými. Potom sa všetko ostatné dostane na správne miesto.

 

Tí, ktorí sa nazývajú Mojimi nasledovníkmi, musia byť opatrní v tom, ako rozširujú Moje Najsvätejšie Slovo. Ak sa chytia do pasce arogancie, samoľúbosti, alebo odsudzovania iných v Mojom mene, tak vtedy Ma veľmi urážajú. Nikdy sa nevyhrážajte iným ľuďom trestom, ktorý by mohli odo Mňa očakávať. Nikdy nepovedzte iným, že ich potrestám, aj keby ste z nejakého dôvodu k nim pociťovali hnev. Lebo ak tak urobíte, previníte sa tým, že Ma zapriete, pretože budete prekrúcať pravdu tak, aby vyhovovala vašim vlastným potrebám. Nikdy sa necíťte byť viac ako ostatní len preto, že ste boli obdarovaní poznaním pravdy.

 

Deti, Ja milujem všetky Moje deti, aj keď zblúdia a spochybnia. Ak sa chcete nazývať Mojimi pravými nasledovníkmi, tak sa za ne neustále modlite. Hlásajte pravdu za každých okolností. Vždy im hovorte o Mojej hlbokej láske k Mojim deťom. Nesmiete ich však nikdy odsudzovať. Nikdy nehovorte iným, že ich budem za ich hriechy alebo za to, čo vy považujete za hriechy, nejakým spôsobom trestať, pretože na to nemáte právo.

 

Moje dnešné posolstvo je jednoduché. Ak Ma milujete a hovoríte v Mojom mene, potom sa nikdy kvôli tomu nesmiete povyšovať. Nikdy sa nesmiete v Mojom mene vyhrážať svojim bratom a sestrám alebo o nich roztrusovať znevažujúce poznámky.

 

Majte na pamäti, že ak ste Moji nasledovníci, tak práve pre vašu vieru sa stanete terčom pre Podvodníka. Musíte byť preto opatrní, aby vás ľsťou nezviedol ku konaniu hriechu proti vašim bratom a sestrám.

 

Deti Moje, musíte zostať silné. Dávam vám toto posolstvo, aby Som vás viedol a udržal na správnej ceste, ktorá vedie ku Mne.

 

Váš milujúci Ježiš - Kráľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť