Posolstvo 192

12.09.2011 12:00

Posolstvo 192

12.09.2011 - 12:00 hod

— Súženie môže byť zmiernené modlitbami —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, už veľmi skoro sa svet zastaví a obdobie po Varovaní zmení spôsob, akým človek nazerá na svet. Materiálne radovánky a výstrelky vás už viac nebudú vzrušovať. Ľudia sa už viac nebudú chovať k idolom, ktoré si urobili z celebrit a z bohatstva, ako k bohom. Nebudú už viac unáhlene súdiť alebo kruto zaobchádzať so svojimi blížnymi.

 

Tento nový svet – svet po Varovaní – sa stane miestom, kde láska ku Mne a k Bohu Otcovi bude uctievaná s bázňou. Mnoho vedúcich predstaviteľov v tých krajinách, ktoré nepoznajú kresťanskú vieru, bude uctievať Môjho Otca. Tí, ktorí sú vo vysokých pozíciách moci a ktorí kontrolujú financie ľudí, sa budú vo veľkých húfoch kajať. Mnohí ďalší sa vzdajú svojej moci a budú sa deliť so svojimi bratmi a sestrami o chlieb, ktorý prichádza od Boha Otca. Lebo tento chlieb prináleží všetkým a mal by byť rozdelený medzi všetkých rovnakým dielom.

 

Mnoho dobrých vecí sa dostaví v dôsledku Varovania. Avšak mnoho duší nebude dostatočne silných vo svojej viere. Títo sa žiaľ vrátia ku svojim starým spôsobom. Budú zvedení sľubmi moci, bohatstva, vlády a sebalásky a odmietnu Boha Otca. Hoci budú poznať pravdu, ešte stále im to nebude stačiť. Títo úbohí, slabí hriešnici budú tŕňom vo vašich dušiach, deti. Bez vašich modlitieb spôsobia ich hriechy pohromu vo svete, ktorý bude obnovený v priebehu novej očisty.

 

Modlitby, deti Moje, sú tak dôležité. Musíte prosiť Boha Otca, aby vypočul vaše prosby a zrušil prenasledovanie, ktoré plánujú títo ľudia. Veľa modlitieb môže a aj dokáže odvrátiť mnohé z týchto hrôz, ktoré sa títo hriešnici pokúsia uvaliť na svet. Tak veľa z vás je slepých voči plánu, ktorý sa kuje za vašimi chrbtami. Varovné signály tohto plánu neustále vychádzajú na povrch, no vy zlyhávate v schopnosti rozpoznať ich.

 

Deti Moje, keďže vaša viera rastie, modlite sa, aby sa Duch Svätý vylial na týchto hriešnikov a zaplavil ich duše. Ja, váš predrahý Ježiš, vás – Mojich milovaných nasledovníkov – ochránim. Pod Mojim vedením vám dám pokyny, aby ste sa modlili nielen za tieto padlé duše, ale aj za odstránenie prenasledovania obyčajných mužov, žien a detí. Pokiaľ by sa títo páchatelia vzopreli Môjmu Otcovi a pokračovali by cez nové kontrolné systémy – ktoré chcú zaviesť vo svete – v terorizovaní nevinných ľudí, tak neuniknú trestu.

 

Týmto hriešnikom je ponúknuté najväčšie možné milosrdenstvo od čias Môjho ukrižovania. Je potrebné, aby uvítali toto Varovanie, ktoré im bude naposledy ponúknuté ako príležitosť na spasenie. Inak budú čeliť strašnému trestu. Tento trest, ktorý bude privodený rukou Božej spravodlivosti Môjho Večného Otca, nie je tým, čo by som si prial. Napriek tomu, že tento veľký trest bol predpovedaný, môže byť zmiernený silou modlitby.

 

Váš milujúci Spasiteľ - Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť