Posolstvo 195

15.09.2011 23:50

Posolstvo 195

15.09.2011 – 23:50 hod

S pravdou sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou a s úplným odmietaním

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa stávaš svedkom mnohých detailov utrpenia, ktoré Som znášal počas Môjho ukrižovania. Opustenosť. Odmietnutie. Izolácia. Zaznávanie cez vlnu posmeškov, ktoré vzišli z rúk držiteľov moci a obzvlášť od Mojich zbožných nasledovníkov. Dokonca Moji vlastní apoštoli Ma odmietli v čase Mojej núdze. Preto nemusíš byť prekvapená, že sa to deje aj tebe.

 

Taktiež ti bol dnes večer ukázaný výjav, kde si Ma videla stáť pred Mojimi katmi, ako musím počúvať ich nehanebné klamstvá, odsudzujúce Mňa i pravdu Môjho učenia. Takisto bude zaobchádzané s tebou a s Mojimi nasledovníkmi zo strany tých, ktorí nedokážu prijať pravdu alebo ju považujú za nepríjemnú.

 

S pravdou, dcéra Moja, sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou, s úplným odmietaním a niekedy sa táto považuje za rúhanie sa proti Bohu. Nikdy nemaj strach. Pretože slová, ktoré ti dávam, nie sú nič iné ako pravda. Nikdy nemaj strach zverejniť to, čo ti dávam. Prečo by Som ti dával nepravdy? Prečo by som sa pokúšal podkopávať tieto posolstvá tým, že by Som dovolil, aby do nich občas prenikla nepravda? Toto by bolo v rozpore s vôľou Môjho Otca. Dokonca ani Satanovi nebude dovolené, aby zasahoval do týchto posolstiev bez ohľadu na to, ako veľmi sa o to snaží.

 

Tak, ako budú tieto posolstvá pribúdať, tak o to častejšie budú predmetom diskusií a výsmechu. A predsa mnohí budú nimi (posolstvami – pozn. prekladateľa) priťahovaní, lebo napriek všetkému nedokážu odolávať pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý hýbe ich dušami.

 

Časom Mi budú Moje deti povďačné za to, že im pomáham predierať sa chaosom – sťaby tŕnistým porastom, ktorý im bráni dosiahnuť bránu Raja, pretože v tejto dobe by boli bez Môjho vedenia stratené. Nenašli by silu k tomu, aby bezpečne vošli bránami nového Raja do novej Éry mieru na zemi, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí sa riadia Mnou a Mojim učením.

 

Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť