Posolstvo 196

17.09.2011 18:50

Posolstvo 196

17.09.2011 – 18:50 hod

— Časy mieru a slávy sú už takmer tu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne chápeš, že keď sa cítiš byť odmietaná, potom je to jednoducho len odrazom Môjho vlastného utrpenia. Keď si so Mnou zjednotená – ako skutočne aj si – tak sa to od teraz stane súčasťou tvojho života. Keď ľudia odmietajú posolstvá, ktoré zverejňuješ, potom odmietajú Moje najsvätejšie Slovo. Keď ich popierajú a proti nim broja, kritizujú tým Mňa. Keď na teba opovržlivo hľadia, potom sa Mne vysmievajú. Keď tieto posolstvá zosmiešňujú, potom Ma pribíjajú na kríž.

 

To, čo ty pociťuješ, je len nepatrná časť Môjho utrpenia, keď s bolesťou hľadím na ľudskú slepotu voči pravde o existencii Môjho Večného Otca. Bolesť a utrpenie, ktoré pociťujem, keď musím hľadieť na hriechy ľudí vrátane tých, ktoré páchajú veriaci, sú veľmi intenzívne. Toto utrpenie takmer vôbec neutícha, len sa zmierni cez utrpenie obetných duší. Takisto sa zmierňuje láskou Mojich nasledovníkov, ktorú Mi preukazujú svojou oddanosťou ku Mne.

 

Dcéra Moja, aj keď potrebujem utrpenie k tomu, aby Som zachraňoval iné hriešne úbohé duše, nie je to niečo, čo by Mi spôsobovalo radosť. Pre Mňa je bolestivé, keď sa naň dívam, ale cítim sa ním byť utešený. Tak veľa vecí sa musíš naučiť, dcéra Moja, ktoré sú pre teba ťažko pochopiteľné. Ľudstvo nemôže rozumieť cestám Božskej Ríše. Jedného dňa im bude rozumieť.

 

Deti Moje, buďte si vedomé jedného, že prichádza koniec ťažkým časom, v ktorých musel človek po stáročia trpieť. Je to radostná správa pre človeka, ktorý preukazuje lásku k svojmu blížnemu a tým vlastne miluje Mňa. Nakoniec to prinesie koniec aj Môjmu utrpeniu, ktoré som trpel preto, lebo vás všetkých milujem. Táto láska je mocná a vždy povznášajúca a bude príčinou vášho konečného spasenia.

 

Dcéra Moja choď teraz a akceptuj utrpenie s väčším pochopením vo svojom srdci. Teš sa, pretože časy mieru a slávy sú už takmer tu.

 

Váš milujúci Priateľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť