Posolstvo 197

18.09.2011 00:00

Posolstvo 197

18.09.2011 – 00:00 hod

— Klasická chyba, ktorá sa robí pri pokuse dostať sa bližšie ku Mne —

 

Prichádzam v mene Ježiša Krista, Syna Boha Najvyššieho. Ja som On.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prečo človek stále hľadá odpoveď na otázku ohľadne svojej existencie pomocou vedy. (Vedci – pozn. prekladateľa) hľadajú a hľadajú, no odpovede, ktoré ponúkajú, sú nepravdivé a tak vzdialené od pravdy existencie duchovnej sféry Kráľovstva Môjho Otca, že je potrebné, aby ste sa modlili za tieto duše (za duše vedcov, ktorí hlásajú tieto nepravdy – pozn. prekladateľa).

 

Deti, Ja viem, že prijať pravdu o Mojej existencii a existencii Môjho milovaného Otca je veľmi ťažké. Zakaždým, keď vaše oči na krátky čas vidia pravdu, otočí Satan vašu hlavu iným smerom. Väčšinou použije logiku, aby Moje deti presvedčil, že Kráľovstvo Môjho Otca je len výplodom ľudskej fantázie. Potom použije pôžitky materiálneho sveta, aby vás presvedčil, že oni musia mať pre vás prioritné postavenie.

 

Potom sú tu duše, ktoré skutočne chápu pravdu. Robia ale klasickú (typickú – pozn. prekladateľa) chybu, keď sa snažia dostať bližšie ku Mne. Je pre nich jednoduché postarať sa o to, aby až potom, ako si už raz zabezpečili svoje materiálne statky, sa mohli vydať vpred po svojej vlastnej duchovnej ceste. Ale takto to nefunguje. Musíte každopádne zabezpečiť a ochrániť vaše rodiny a vaše domovy. Musíte sa postarať o tých, ktorí sú na vás závislí. Potom Ma musíte uprednostniť pred všetkými materiálnymi vecami. To bude vašim cestovným pasom do Neba.

 

Bez Boha je človek ničím. Žiaden materiálny luxus nenahradí – a ani by nemohol – Božiu lásku. Ani ho (luxus – pozn. prekladateľa) nemôžte považovať za rovnocenný či klásť ho na rovnaké miesto, pokiaľ Ma skutočne chcete objať vo svojom srdci.

 

Dôverujte Mi a všetko ostatné sa dostaví samo. Pokiaľ sa budete pokúšať všetko konať na vlastnú päsť a budete sa kŕčovite držať bohatstva, aby ste mali z oboch svetov len to najlepšie, potom zažijete sklamanie.

 

Nezabúdajte, že Moja láska k vám bude živiť vaše duše. Materiálne bohatstvo bude živiť vaše telesné priania, ale tie sa po čase rozpadnú a vám nezostane nič.

 

Prosím vás deti – nech je to akokoľvek ťažké – nechajte Ma, aby som vás viedol cestou pravdy k večnému šťastiu. Len Ma proste o Moju pomoc a Ja vám odpoviem.

 

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť