Posolstvo 198

19.09.2011 20:15

Posolstvo 198

19.09.2011 - 20:15 hod

— Najvýznamnejšia udalosť od Môjho Zmŕtvychvstania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Mojím zámerom je priviesť každého muža, ženu a dieťa do nového Raja na Zemi. Lebo ak sa čo i len jedna jediná duša tam nedostane, zlomilo by Mi to srdce. Preto aj vzrástol počet poslov, ktorých teraz vysielam do sveta. Je tomu tak preto, aby mohli šíriť Moje Sväté Slovo a tým nabádali na obrátenie.

 

Nevysielam poslov preto, aby desili Moje deti. Namiesto toho je úlohou Mojich poslov pripraviť každú osobu na tejto zemi tak, aby boli všetci pripravení a hodní žiť v tomto Novom raji.

 

Deti Moje, časy, v ktorých žijete, nie sú radostné. Zákon a poriadok boli narušené. Chamtivosť spôsobila, že vám bola ukradnutá vaša finančná stabilita. Glorifikácia vlastnej osoby a ctižiadostivá posadnutosť spôsobili, že vám bola vzatá už aj vaša viera.

 

Ste ako domácnosť, v ktorej niet rodičovskej kontroly

 

Vy, Moje deti, ste ako domácnosť, v ktorej niet rodičovskej kontroly. Ste ako rozmaznané deti, ktorým je poskytovaný všetok materiálny komfort, ktorý si zažiadajú, avšak bez toho, aby si ho museli zaslúžiť. Je vám poskytovaná potrava bez toho, aby ste sa kvôli nej museli lopotiť. Všetko, čo vás neuspokojuje, je nahrádzané opäť ďalšou novinkou, iným stimulom. A predsa vás nič neuspokojí nadlho. Potom vznikajú medzi deťmi hádky a každý sa snaží ovládať toho druhého, aby presadil svoje vlastné záujmy. Tak môže prepuknúť aj skutočná vojna. Pritom sa nikto necíti byť zodpovedný a tak si navzájom ubližujú, niekedy aj s vážnymi následkami.

 

Takto Ja vidím svet. Moje deti sú nešťastné, chýba im duchovná útecha, no odmietajú byť vedené Mojou Cirkvou. Moja Cirkev dnes nedokáže mať vplyv na tak spurné ľudstvo, ktoré už nepovažuje oddanosť ku Mne za taký stimul, akým sú pôžitky, vytvárané pre telo.

 

Vojna ničí ľudstvo a duchovný úpadok vytvoril vo svete vákuum, ktorého dôsledky medzičasom už väčšina z vás pociťuje vo svojich srdciach. Nič nie je také, ako sa zdá. Materiálna sláva sa navonok trblieta a jej svetlo vábi tých, ktorí túžia po pôžitkoch, za ktorými však nie nič iné, len temnota.

 

Ja Som svetlo, ktoré vám chýba vo vašich osamelých, zmätených a čiastočne aj obavy vyvolávajúcich životoch. To je dôvod, prečo sa blíži čas, aby som zakročil a ujal sa vedenia. Vy, deti Moje, to musíte uvítať a pripraviť sa na Moje Veľké Milosrdenstvo.

 

Musíte sa modliť za vašich bratov a sestry a tešiť sa, aby ste s otvorenou náručou privítali Môj zásah. Buďte pozitívne naladení. Buďte plní nádeje. Buďte si istí, že aj tí najzarytejší hriešnici budú pociťovať úľavu, keď nastane táto veľká udalosť, najvýznamnejšia od čias Môjho Zmŕtvychvstania.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť