Posolstvo 200

21.09.2011 23:30

Posolstvo 200

21.09.2011 - 23:30 hod

— Veštenie nepochádza odo Mňa —

 

Dcéra Moja, táto cesta sa ti stáva obtiažnejšou. Si viacej pripravená, ako si vôbec kedy budeš toho vedomá. Neboj sa, pretože tvoje poslanie pomôže zachrániť mnoho ľudí. Tvoja úloha bola predpovedaná a je riadená z Neba. Ty si nástroj. Ja som Majster.

 

V tomto tvojom najsvätejšom poslaní budeš úspešná, pretože ono nemôže zlyhať a ani nezlyhá. Niekedy sa môžeš cítiť veľmi skľúčene, osamelo a ustráchane. Akceptuj to. Cez tvoje utrpenie sú ku Mne privádzané vzácne duše v okamihu ich smrti. Tieto duše sa teraz za teba modlia. Raduj sa, pretože keby si videla lásku, ktorú pre teba vyžarujú, plakala by si od radosti.

 

Moji svätí v nebi ťa vedú a ochraňujú od Zlého a aj preto sa ti dostáva mnoho milostí, ktoré ťa prekvapujú a tešia. Nikdy nebuď na pochybách ohľadne tejto práce. Toto je jedna z najväčších misií Môjho pôsobenia na Zemi. Buď silná, odvážna a sebaistá, ale za každú cenu zostaň v pokore. Dejisko (udalostí – pozn. prekladateľa) je pripravené. Udalosti, o ktorých Som hovoril, sa teraz začnú odvíjať. Keď sa to stane, tak sa aj tebe navráti tvoja dôvera, pretože budeš mať všetky dôkazy, ktoré potrebuješ. Áno, Satan sa pri niekoľkých príležitostiach zamiešal do tohto diela. Ja Som to dovolil, lebo to bude zárukou, že po celý čas zostaneš pokorná.

 

Nezverejňuj dátumy. Nevypytuj sa, čo prinesie budúcnosť ľudom, ktorí ťa o to žiadajú. Veštenie nepochádza odo Mňa. Jediná budúcnosť, ktorú odhaľujem, je spojená s duchovným blahom Mojich detí. Buď povďačná za to, že si dostala tento nanajvýš výnimočný dar. Aj keď si oň nikdy vedome nežiadala, bola si pre túto prácu formovaná od svojho prvého nádychu a Moje najsvätejšie slovo budeš napĺňať až do svojho posledného výdychu.

 

Kráčaj vpred v Mojom mene a pomáhaj Mi s láskou a radosťou vo svojom srdci zachraňovať duše celého ľudstva.

 

Milujem ťa, Moja drahá dcéra. Radujem sa z tvojej vrúcnej lásky ku Mne a k Mojej milovanej Matke.

 

Tvoj Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť