Posolstvo 202

22.09.2011 21:30

Posolstvo 202

22.09.2011 - 21:30 hod

— Žiaľ nad stratou Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, priprav svoju rodinu na Varovanie. Pros Moje deti, kdekoľvek sa nachádzajú, aby žiadali o odpustenie svojich hriechov. Ich žiadosť musí vychádzať zo srdca. V opačnom prípade budú počas Môjho Božského milosrdného osvietenia (svedomia – pozn. prekladateľa) trpieť pálivú bolesť plameňov očistca, keď budem každému jednému z nich hľadieť do tváre.

 

Prichádzajúca očista zanechá vo vašich dušiach taký trvalý a nezabudnuteľný dojem, že zostanete naveky v lone Môjho srdca.

 

Pre tých z vás, ktorí Ma poznajú a milujú – prosím, pripravte sa teraz na Môj najväčší dar. Zaopatrite si posvätené sviečky a Svätenú Vodu a buďte pripravení, aby ste sa mohli v modlitbe spojiť so svätými v Nebi a pomohli tak vykúpiť duše všetkých Mojich detí na celom svete.

 

Prvýkrát vo vašom živote budete skutočne sami v Mojej spoločnosti. Bez jediného zvuku uvidíte Moje ukrižovanie – a čo sa týka neveriacich, tí potom konečne pochopia pravdu o Mojom utrpení, ktoré Som podstúpil pre ľudstvo.

 

Vy, Moje deti, pochopíte a uvítate Môj veľký dar milosrdenstva a bude vám daná sila, ktorú poznajú len svätí v Nebi. Táto sila bude neskôr tvoriť nosný pilier Mojej novej armády na zemi. Táto veľká armáda zachráni milióny iných duší z pazúrov armády, ktorú povedie Antikrist. Modlitba teraz – počas tohto rozhodujúceho času od počiatku stvorenia ľudstva – zachráni a pomôže obrátiť milióny (duší – pozn. prekladateľa).

 

Dovoľte Mi, aby som vás už teraz objal, deti. Dovoľte Mi dať vám odvahu a silu, aby ste Mi priniesli viacej duší. Potrebujem vašu lásku. Moje rany sú otvorené. Môj žiaľ nad stratou tak mnohých Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia, dosahuje svojho vrcholu.

 

Cítim sa bezútešne a osamotene. Pomôžte Mi deti, spasiť ich (duše – pozn. prekladateľa), pokým je čas. A hoci Môj veľký akt Milosrdenstva prinesie svetu Božie svetlo v intenzite, ktorá vám vyrazí dych, bude to zároveň aj čas žiaľu nad tými, ktorí nedokážu vydržať šok.

 

Prosím, nebuďte vystrašení. Prichádzam s veľkou láskou a súcitom ku vám všetkým. Pretože vás milujem, zasiahnem teraz, aby Som vás ochránil pred ohavnými činmi, páchanými globálnymi mocnosťami, ktoré chcú zredukovať svetovú populáciu. Chcú to uskutočniť pomocou kontroly. Nedovolím im to uskutočniť. Môj Otec čaká. Ak človek uzná hriechy, ktorých sa dopustil, potom sa svet stane miestom pokoja a lásky. Ak si nezoberie poučenie z Varovania, nebude ušetrený. To bude vtedy, keď dopadne ruka Môjho Otca.

 

Som Ježiš Kristus – Kráľ a Spasiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť