Posolstvo 203

23.09.2011 21:30

Posolstvo 203

23.09.2011 - 21:30 hod

— Boh Otec - Antikrist a nová svetová mena —

 

Dcéra Moja, aj keď sa svet môže obávať Varovania, musí prijať skutočnosť, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, sú tu. Svätý cirkevný štát (Vatikán – pozn. prekladateľa) je teraz rovnako ohrozený, ako štát Izrael. Proroctvá sa začnú vtedy odvíjať, keď sa svet dostane pod nadvládu Antikrista, ktorý sa vás pokúsi ovládnuť pomocou novej svetovej meny. Keď a akonáhle budete kontrolovaní týmto spôsobom, potom budete kontrolovaní aj každým iným spôsobom.

 

Varovanie zastaví tieto a ďalšie ohavnosti, plánované globálnymi mocnosťami, ktoré presahujú chápanie Mojich detí všade vo svete. Vy, nevinní pešiaci v hre, ktorú ste nevyvolali, budete chránení rukou Mojej spravodlivosti.

 

Povstaňte, deti Moje, a modlitbou bojujte proti tejto sérii zločinov. Globálna kontrola a prenasledovanie, plánované práve v tejto chvíli, môžu byť odvrátené pomocou modlitby. Nie všetci z vás môžu byť alebo budú zachránení – lebo až také je zovretie Antikrista, ktorému budete vystavení.

 

Deti Moje, Satan nikdy nevyhrá. Taká moc mu nebola udelená a keďže sa jeho zovretie už začína uvoľňovať, stiahne teraz so sebou do hlbín pekla toľko duší, koľko len môže. V hlbokom zármutku plačem za Mojim nádherným stvorením – týmito vzácnymi dušami. Ó, keby len načúvali pravde.

 

Vedecké hodnotenie je nezmysel, pretože žiadna veda nenahradí realitu Môjho Božieho Kráľovstva. Žiadna osoba na zemi nikdy nedokáže obsiahnuť krásu a zázraky, ktoré vás očakávajú, pretože sú ľudskými slovami neopísateľné.

 

Čoskoro porozumiete plánom, ktoré mám, aby Som zachránil svet z rúk Podvodníka.

 

Všetkých vás milujem a Mojich stúpencov budem ochraňovať v každej fáze plánovaného prenasledovania.

 

Pozdvihnite svoj zrak ku Mne. Otvorte svoju náruč a dovoľte Mi, aby Som vás všetkých držal a ochraňoval.

 

Deti Moje, ktoré vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať.

 

Váš milujúci Stvoriteľ

Boh Najvyšší – Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť