Posolstvo 207

29.09.2011 20:15

Posolstvo 207

29.09.2011 - 20:15 hod

— Boh Otec - Satanove dni na tejto Zemi sú takmer u konca —

 

Ja Som Alfa a Omega. Ja Som Boh Otec.

 

Moja milovaná dcéra, čas sa približuje, keď sa svet stane svedkom milosrdenstva, ktoré ľudstvu preukáže Môj predrahý Syn Ježiš Kristus.

 

Mnohé sily Zla sa prejavujú predovšetkým cez tie stratené duše, ktoré uzavreli spojenectvo s Podvodníkom – Satanom. Aj oni sú pripravené na Varovanie a arogantným spôsobom si namýšľajú, že skrze moc, ktorú im prisľúbil Satan, vojdú do nového svetského raja, ktorého tvorcami budú oni sami. Toto je najväčšia Satanova lož, na ktorú mu naleteli. Ich temnota duše znamená, že ich srdcia nebudú mať žiaden súcit s tými, ktorí veria vo Mňa – Boha, Stvoriteľa všetkých vecí. Ale moc, ktorou pôsobia, sa teraz oslabila.

 

Dni Satana na tejto Zemi sú už takmer u konca. Ale on, Satan, nedá pokoj dovtedy, kým nezvábi milióny týchto zvedených a zblúdilých duší. Modlite sa za ne, dcéra Moja, lebo nemajú cieľ. Sú roztrieštené a vo svojej panike sa pokúsia urobiť všetko, čo bude v ich moci, aby cez svetské majetky a vlastníctvo Mojich detí získali nad nimi kontrolu.

 

Vezmite si teraz k srdcu Moje Slová. Ľudstvo nemá žiadnu moc. Jediná moc bude vychádzať z modlitby, ktorá bude výzbrojou proti týmto zlým ľuďom. Oni, ktorí sú v smrteľnom hriechu, Ma urazili ako i Moje predrahé stvorenie a zato budú pykať. Tak veľa udalostí sa teraz udeje pred očami tohto neveriaceho sveta. Tak mnoho Mojich detí bude zmätených a šokovaných, keď pocítia utrpenie očistca a pekla.

 

Všetci hriešnici zažijú počas Varovania a po ňom to, čo by sa s nimi udialo, keby stratili svoje životy (keby zomreli – pozn. prekl.). Tí, ktorí sú v hriechu, budú trpieť tým istým spaľujúcim očistným ohňom ako tie duše v očistci, ktoré čakajú na to, aby vošli do Môjho Osláveného Kráľovstva. Tí v smrteľnom hriechu zakúsia hlboké zúfalstvo a temnotu plameňov Pekla. Toto utrpenie nebude príliš dlho trvať a po ňom si budú opäť vychutnávať svet tak, ako ho prežívali pred Varovaním.

 

Tento svet bude veľmi odlišný od toho predtým (pred Varovaním – pozn. prekl.). Pretože sa im (ľuďom – pozn. prekl.) konečne otvoria oči pre pravdu (existencie – pozn. prekl.) Neba, Pekla a Očistca. Potom sa budú musieť rozhodnúť, ktorú cestu chcú nasledovať. Mohla by si sa, dcéra Moja, domnievať, že budú nasledovať cestu, ktorá vedie k Mojej Božej láske a milosti, ale tak to nebude u mnohých zatvrdilých hriešnikov. Až tak budú posadnutí falošnými prázdnymi sľubmi Podvodníka, že sa vrátia, aby šli jeho smerom. Budú zaryto bojovať a pod vplyvom démonov, uvolnených Satanom z hlbín Pekla, bude dovolené, aby ich duše boli vtiahnuté do jeho Satanského plánu na ovládnutie sveta.

 

Toto je naliehavé volanie, ktoré vás všetkých vyzýva, aby ste zo srdca hľadali spásu za vaše sebecké životy. Máte čas, aby ste to spravili, ale urobte to čoskoro.

 

Pripravte sa, aby ste si vyprosili milosrdenstvo. Ja milujem všetky Moje deti. Veľká udalosť je pre dobro všetkých Mojich detí. Tak namiesto strachu dovoľte Mojej láske, aby vás objala a dodala vám silu. Takto prekonáte utrpenie, ktoré je pred vami.

 

Váš milujúci Večný Otec – Boh Najvyšší

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť