Posolstvo 208

29.09.2011 20:45

Posolstvo 208

29.09.2011 - 20:45 hod

— Následky Varovania —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, pretože sa Varovanie blíži, prosím, požiadaj Mojich milovaných stúpencov, aby sa modlili a s vďačnosťou sa radovali z veľkého milosrdenstva, ktoré Môj Večný Otec udelil ľudstvu.

 

Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami.

 

Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky (Varovania – pozn. prekl.) budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým Mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.

 

Buďte pokojní. Majte vo Mňa dôveru a pamätajte si, že Som váš Spasiteľ a týmto verným dušiam ponúkam v každom okamihu ochranu. Sprevádzam vás. Vediem vás. Držím vás s nežnou láskou za ruky. Ste Moji a Ja vás nikdy nenechám odísť z Môjho svätého srdca. Vy, Moji nasledovníci, ste obklopení milosťami, potrebnými na to, aby ste prežili Varovanie.

 

Váš milovaný Ježiš – Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť