Posolstvo 211

02.10.2011 15:00

Posolstvo 211

02.10.2011 - 15:00 hod

— Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, zákonitosti počasia sa teraz menia, čo je ďalšie znamenie, že časy sa čoskoro zmenia. Nastanú aj ďalšie zmeny. Slnko začne pulzovať a otáčať sa pri prechode (do stavu), kedy svet bude pripravený na Varovanie.

 

Môj kríž sa objaví ako prvý. Budú šokovaní (ľudia – pozn. prekl.), ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas Varovania trpieť.

 

Modlite, modlite, modlite sa, Moji nasledovníci, kdekoľvek ste. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.

 

Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa pomaly zotaví (svet zo šoku – pozn. prekl.), mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše Mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.

 

Predom (ešte pred Varovaním – pozn. prekl.) vás prosím o toto. Modlite sa za všetkých tých, ktorí nie sú schopní prijať vo svojich srdciach pravdu Môjho učenia. Modlite sa najmä za tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie, aby Ma popreli, i keď sú si vedomí Môjho ukrižovania pre ich spásu.

 

Pamätajte, že Som zomrel za každého jedného z vás, aby Som vás zachránil. Pamätajte, že teraz opäť prichádzam, aby Som vás zachránil – každého jedného z vás. Ani jedného nevynechám.

 

Teraz je vaša šanca deti, aby ste sa uistili o (vašom) mieste v dobe pokoja na Zemi. Prečo by ste nechceli, aby ste sa stali jej súčasťou? Prečo by si niekto vedome vybral hlbiny Pekla výmenou za tento veľký dar?

 

Radujte sa. Modlite sa. Ďakujte Bohu Otcovi za toto veľké Varovanie. Prijmite tento dar s láskou a radosťou vo vašich srdciach.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť