Posolstvo 212

03.10.2011 12:30

Posolstvo 212

03.10.2011 - 12:30 hod

— Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, dnes hovorím s tebou kvôli nutnosti pochopenia, čo Varovanie predstavuje, aby Som tak rozptýlil akýkoľvek zmätok, ktorý okolo neho panuje. Mnohí ľudia sú vystrašení a sú presvedčení, že sa jedná o Posledný Deň Súdu. Ale nie je tomu tak. Má to byť deň Slávneho Božieho Milosrdenstva, ktoré zahalí celý svet. Lúče Môjho milosrdenstva sa budú vylievať na každú jednotlivú dušu, muža, ženu a dieťa. Nikto nebude vylúčený. Nikto.

 

Je to Môj návrat, aby Som vás ešte raz zachránil. Nevedeli ste, že Som vždy bol pripravený udeliť milosrdenstvo? Že by Som nikdy nečakal až do Posledného súdu bez toho, aby Som sa nepokúsil ešte raz vás všetkých zachrániť?

 

Je to očisťovanie, o ktorom Som hovoril. Pred touto veľkou udalosťou musel svet za posledných pár rokov prejsť očisťovaním. Dovolil Som, aby ľudstvo strádalo a získalo pokoru prostredníctvom globálneho kolapsu finančných trhov, i keď Som nebol toho príčinou. Ten bol zosnovaný diabolskou chamtivosťou globálnych skupín v mocenských pozíciách, vrátane vládnych kuloárov po celom svete. A preto, kvôli tomuto utrpeniu, budú teraz milióny ľudí ochotní počúvať Moje slovo a prijať Moje milosrdenstvo. Inak by neboli ochotní. Niet sa čoho obávať, ak Ma milujete a žijete podľa Prikázaní, ktoré boli svetu dané cez Mojžiša podľa pokynov Môjho Večného Otca.

 

Očakávajte Môj príchod v predtuche lásky a radosti a buďte povďační, že žijete v dnešnom svete, aby ste získali Môj veľký dar spásy. Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam. Robím to preto, lebo vás tak veľmi milujem. Je to preto, lebo Som vás chcel pripraviť a priviesť bližšie k Môjmu srdcu a preto Som prostredníctvom Mojej milovanej dcéry dal svetu Moje posolstvá.

 

Tieto posolstvá budú pokračovať aj po Varovaní, aby vám čo možno najviac umožnili byť vedenými naprieč Mojim učením. Moje slovo, obsiahnuté v týchto zväzkoch, ktoré predkladám ako Knihu Pravdy, vytvorí novú Kresťanskú Armádu, ktorá bude hájiť Moje meno až do začiatku novej éry pokoja.

 

Teraz sa radujte, deti Moje. Dovoľte Mi utešiť vás, pretože to bude po prvýkrát, kedy predstúpite predo Mňa tvárou v tvár. Pre Mojich nasledovníkov to bude okamih veľkej lásky, pokoja a šťastia. Teraz povstaňte a buďte silní. Lebo ste privilegovaní a preto musíte vzdávať Bohu, Všemohúcemu Otcovi chválu, ktorý dovolil, aby sa to stalo.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť