Posolstvo 216

07.10.2011 21:45

Posolstvo 216

07.10.2011 - 21:45 hod

— Očistec nie je miesto, kam by ste radi vošli —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, dôvod, prečo Mojim deťom dávam toľko posolstiev, je ten, aby Som im pomohol pripraviť ich duše spôsobom, ktorý až doteraz nebol možný.

 

Mnohé z Mojich detí nečítali Bibliu, ani si nie sú vedomé celého Môjho učenia.

 

Moji svätí služobníci trávia viacej času tým, že sa sústreďujú na tú časť Môjho učenia, kde vás všetkých žiadam, aby ste milovali svojho blížneho, čo je dobrá vec. No nehovorí sa o tom, akým následkom by čelilo ľudstvo, ak by odmietlo Otca. Prečo Moji posvätení služobníci popierajú existenciu Pekla a prečo maľujú naružovo obrazy Očistca?

 

Cirkvi učili Moje deti mnohým dobrým veciam, ktoré hlásajú Slávu Boha, Všemohúceho Otca. No žiaľ existencia Očistca a Pekla je až natoľko zľahčovaná, že Moje deti sa spokojne zmierili s ich existenciou.

 

Takisto sú Moje deti zavádzané ohľadne existencie Satana. Mnohí Moji posvätení služobníci dokonca popierajú jeho existenciu. Ach, akí sú len pochabí, keď si myslia, že si človek môže upevniť svoju vieru bez toho, že by poznal alebo pochopil pravdu o moci Zlého – Satana.

 

Tento nedostatok vo vedení zo strany Mojich posvätených služobníkov znamenal, že sa vo svete rozmohlo zlo spôsobom, ktorému sa mohlo zabrániť modlitbou. Kvôli slepote Mojich posvätených služobníkov bolo Satanovi dovolené, aby nejaký čas voľne potuloval po tejto zemi. Keby sa Mojim deťom bolo dostalo skutočného vedomia (poznania) o tom, aké spustošenie zapríčinil Satan, potom by boli ich modlitby za zmiernenie jeho vplyvu omnoho silnejšie.

 

Existencia očistca

 

Existencia očistca nie je (správne) pochopená. Mnohí sa domnievajú, že je to len očistné obdobie čakania pred tým, ako je duši umožnené (dovolené) vstúpiť do Neba a je (určené) pre tie duše, ktoré v čase svojej smrti nemuseli byť v stave milosti. Existujú rôzne úrovne Očistca, deti, a všetky duše pociťujú spaľujúcu bolesť temnoty, ktorá je o to silnejšia, čím nižšia je jeho úroveň. To znamená, že duše, ktoré len o vlások unikli uvrhnutiu do pekla, pociťujú spaľujúcu bolesť najviac. Aj keď všetky duše v očistci nakoniec vojdú do Kráľovstva Môjho Otca, nie je to miesto, kam by Moje deti radi vošli. Preto musíte proti hriechu bojovať a hľadať odpustenie tak pravidelne, ako je to len možné, aby ste zostali v stave milosti. Toto je dôvod, prečo vždy musíte dodržiavať Desatoro (Božích) prikázaní. Preto sa musíte modliť aj za tie duše, ktoré tam (v Očistci) sú, pretože bez vašich modlitieb nemôžu vstúpiť do Nebeského Kráľovstva skôr, ako nastane konečný deň Posledného Súdu.

 

Je načase, deti, aby ste si uvedomili pravdu.

 

Modlite sa, aby vám boli udelené milosti, potrebné na oslobodenie sa z hriechu, aby ste mohli vstúpiť do Neba. Buďte pripravení každý deň, lebo nepoznáte plány, ktoré sú už hotové a ktoré vás očakávajú. Dávam vám toto posolstvo, aby bola pravda jasná. Deti, tieto dôležité posolstvá vám po desaťročia neboli jasne vysvetlené. Je dôležité, aby ste boli dobre pripravené.

 

Keď sa budete každý deň o 15 hodine modliť Ruženec (Božieho) milosrdenstva, tak v okamihu smrti zasiahnem vo váš prospech – bez ohľadu na to, akí veľkí hriešnici ste – a preukážem vám Moje milosrdenstvo. Hovorím vám to preto, lebo vás milujem a nie preto, aby Som vás desil, ale aby Som zaistil, že rozšírite pravdu vo vašich rodinách.

 

Moje dnešné slovo je len pripomenutím pravdy, ktorá vám pod maskou tolerancie bola odopieraná. Je to trochu podobné tomu, ako keď rodič rozmaznáva dieťa, lebo ho príliš miluje. Keď rodič spôsobuje prejedanie dieťaťa, potom tým trpí zdravie dieťaťa. Napriek tomu rodič z prehnanej lásky aj naďalej dáva dieťaťu stravu, na ktorú si už dieťa privyklo. Toto môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa. To povedie k tomu, že toto dieťa bude nevedomé toho, ktoré zdravé potraviny má jesť, pretože o tom nevie. Nikdy sa mu to nepovedalo.

 

Teraz choďte a povedzte svojim bratom a sestrám pravdu o Pekle a Očistci skôr, než bude neskoro. Lebo keď to vy neurobíte, potom ani nikto iný.

 

Váš Učiteľ a Božský Spasiteľ

 

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť