Posolstvo 217

08.10.2011 14:20

Posolstvo 217

08.10.2011 - 14:20 hod

— Panna Mária - Hriech ľahostajnosti voči Môjmu Synovi sa rozmáha —

 

(Prijaté počas súkromného zjavenia Panny Márie, ktoré trvalo 30 minút).

 

Dieťa Moje, tak veľa duší je určených k večnému vyhnanstvu, pokiaľ sa neobrátia k môjmu drahému Synovi.

 

Môj Syn trpí veľkými mukami, keď pozoruje tieto deti, ako sa potácajú z jednej cesty zla na druhú.

 

Hriech ľahostajnosti voči môjmu Synovi sa rozmáha a tak mnohí, ktorí vedia o Jeho existencii, sa aj napriek tomu svojou vlastnou slobodnou vôľou rozhodnú, že Ho zaprú.

 

Teraz nadišiel čas, kedy pochopia, čo ich postihne, ak nebudú počas Osvietenia svedomia, ktoré už čoskoro zažijú, prosiť o odpustenie.

 

Tie z vás, deti, ktoré milujete môjho Syna, vezmite Jeho kríž a pomôžte Mu priviesť nazad tieto duše, po ktorých tak túži, do Jeho drahého milujúceho náručia.

 

Mnohé z vás, deti, ktoré v skutočnosti nepoznáte môjho Syna, musíte pochopiť láskyplnú nežnosť Jeho srdca. Tak veľa lásky má pre vás všetkých, pretože keby ste videli Jeho utrpenie kvôli odmietaniu, tak by ste hodili na zem, plačúc a úpenlivo prosiac o odpustenie za hriechy ľudstva.

 

Naliehavo vás prosím, vytrvalo sa modlite za obrátenie počas Varovania, po ktorom môj Syn tak túži.

 

Vaša Blahoslavená Matka

Kráľovná celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť