Posolstvo 219

09.10.2011 15:30

Posolstvo 219

09.10.2011 - 15:30 hod

— Boh Otec - Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu —

 

Dcéra Moja, hovor svetu o Mojej láske, ktorú prechovávam ku všetkému Môjmu stvoreniu všade. Takisto ich informuj, že teraz povediem najväčší akt božského zásahu, aký nebol na zemi videný od (doby) zmŕtvychvstania Môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Všetko je pripravené pre tento veľký Akt milosrdenstva, ktorý som povolil na záchranu vás všetkých.

 

Moja láska k vám znamená, že – zatiaľ čo mám v úmysle zabrániť Podvodníkovi v jeho pokusoch zničiť ľudstvo – teraz dopustím, aby ste sa posledným Aktom milosrdenstva obrátili. Tento posledný akt vašej spásy v Mojich očiach znamená, že človeku je ešte raz poskytnutá možnosť, aby spoznal pravdu Mojej existencie.

 

Deti Moje, teraz pokľaknite a proste o milosrdenstvo pre vaše rodiny a vašich milovaných. Ak nie sú v stave milosti, tak Varovanie bude pre nich ťažké. Musíte ich informovať o potrebe premýšľať o pravde.

 

Času je málo. Varovanie je (už) takmer nad vami. Keď sa to stane, budete mať čas, aby ste sa rozhodli, ktorú cestu si želáte zvoliť – cestu Božského svetla alebo cestu Podvodníka. Rozhodnutie bude na vás.

 

Po nejakom čase (po Varovaní – pozn. prekl.), ak sa človek neodvráti od svojich skazených ciest, tak zničím tie krajiny, ktoré preukazujú vernosť Podvodníkovi. Budú sa schovávať, keď Moja trestajúca ruka dopadne, no nebudú mať kam ísť.

 

Moja trpezlivosť vypršala, lebo teraz zamýšľam zjednotiť všetkých tých, ktorí vo Mňa – Stvoriteľa všetkých vecí – veria a vziať ich so Mnou do novej Éry Pokoja. Tí, ktorí sa rozhodnú ísť inou cestou, budú vhodení do plameňov Pekla.

 

Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu. Toto je pre vás čas, aby ste rozhodli o svojej budúcnosti. Modlite sa za tých, ktorí sú slepí voči Mojej láske, lebo mnohí z nich, keď im ešte raz bude zjavená pravda, sa Mi postavia na odpor a otočia sa ku Mne chrbtom.

 

Váš milovaný Stvoriteľ

Boh Otec – Najvyšší Kráľ

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť