Posolstvo 220

11.10.2011 15:30

Posolstvo 220

11.10.2011 - 15:30 hod

— Posolstvo Amerike – milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, prajem Si komunikovať s ľuďmi Ameriky. Toto je pre nich Moje posolstvo.

 

Vy, Moje predrahé deti, nesmierne trpíte v týchto časoch. Zažívate očistu, ktorá je potrebná pre očistenie vašich duší. Veľké hriechy v Amerike, ktoré ma sužujú, sú hriechmi umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie) a telesná nemorálnosť. Veľa Mojich detí je sužovaných Podvodníkom, ktorý vládne za zatvorenými dverami vašich finančných a politických systémov. Toľkí z vás si neuvedomujú tieto skutočnosti. Teraz na vás nalieham, aby ste sa modlili za potrebné oslabenie ich zákerných plánov (s cieľom) zničiť vašu krajinu.

 

Modlitby, deti Moje, pomôžu zoslabiť trest, ktorý zošle na svet Môj Otec za hriech potratu (interrupcie). Modlite sa, modlite sa spoločne, aby ste zvelebovali Môjho Otca. Pretože zjednotením všetkých náboženstiev, ktoré uctievajú Boha Otca – Stvoriteľa sveta, pomôžete svojej krajine.

 

Musíte sa modliť za odpustenie v dôvere, že vaše modlitby budú vyslyšané Mojim Otcom v pravom čase, ktorý ustanoví Boh.

 

Milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní, ktorí veria v Boha Otca a spojte sa v spoločnej modlitbe za vykúpenie z hriechov vašej krajiny. Tak veľká je vaša krajina, deti Moje, že je dôležité, aby Som mohol zachrániť čo možno najviac duší. Môžem to spraviť len vďaka obráteniu, ktoré nastane počas Varovania za pomoci vašich modlitieb a vašej oddanosti.

 

Všetci sa teraz ku Mne utiekajte. Nediskriminujte tých, ktorí sú iného vierovyznania (náboženstva), ale dôverujte Bohu Otcovi a On vypočuje vaše modlitby.

 

Vy, Moje predrahé deti, ste zblúdili. Tak mnoho chaosu ste videli a boli vám prezentované prekrútené (falošné) pravdy o existencii Boha Otca. Využívate náboženstvo ako zámienku, aby ste podnecovali neznášanlivosť voči tým, ktorí sú nešťastnejší, ako vy. Je načase, aby ste prijali pravdu, že len na základe vašej lásky k blížnemu sa ako národ môžete navrátiť do náručia vášho Stvoriteľa – Boha Otca.

 

Milujem vás s hlbokým súcitom, ktorý zaplavuje celú Moju bytosť. Pokúšam sa vás zachrániť, aby ste mohli byť vzatí do novej a nádhernej éry mieru, ktorá vás očakáva na tejto Zemi. Nato, aby ste vošli do tohto nového Raja, musia byť vaše duše bez hriechu.

 

Modlite sa za milosti, aby ste našli odpustenie za vaše vlastné hriechy ako i hriechy, ktorých sa dopustili vaše vlády.

 

Opúšťam vás v pokoji a láske.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť