Posolstvo 221

12.10.2011 00:00

Posolstvo 221

12.10.2011 - 00:00 hod

Panna Mária - budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku

 

Moje dieťa, toto je doba, v ktorej – nakoľko pracuješ pre Môjho syna – budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku. Vždy musíš splniť želania môjho Syna a nasledovať Ho v každom čase. Nikdy neobhajuj Jeho najsvätejšie Slovo, pretože On si neželá, aby si to robila. Nikdy neodpovedaj ani sa nezaoberaj s tými, ktorí spochybňujú alebo nesprávne interpretujú Jeho slovo, ktoré by bolo príčinou diskusií a pochybností.

 

Budeš teraz vystavená útoku Podvodníka, avšak musíš sa modliť, aby si mala moju ochranu a nikdy nesmieš podľahnúť tak mnohým posmeškom. Podvodník pracuje prostredníctvom iných, aby ti spôsobil bolesť, ak mu dovolíš, aby tak konal vtedy, keď mu budeš venovať pozornosť a tým mu dodáš potrebnú silu.

 

Zostaň, dieťa moje, v takých prípadoch neochvejná a vždy sa obráť na mňa. Prikryjem ťa mojim najsvätejším plášťom, aby som ťa pred ním (Podvodníkom) ochránila a všetko bude dobré.

 

Zostaň smelá a akceptuj to ako dar od Najvyššieho Boha, pretože bez tejto sily by si túto prácu nemohla úspešne vykonávať. Vždy si spomeň, že pri tejto práci nie si osamotená, pretože všetci svätí sú zaangažovaní v tvoj prospech a dostáva sa ti všestrannej Božej ochrany.

 

Buď i naďalej poslušná voči môjmu Synovi a pokús sa radostne prijať svoje utrpenie, ktoré On (Ježiš) dopúšťa pre záchranu duší. Aj naďalej sa musíš každý deň modliť Svätý Ruženec so mnou, aby mohli byť zachránené duše.

 

Žehnám ti dieťa moje. Nebesia sa radujú z tejto nanajvýš posvätnej práce z poverenia Môjho predrahého milovaného Syna, ktorý miluje celé ľudstvo, ale ktorý plače žiaľom nad tými dušami, ktoré po Varovaní odmietnu jeho milosrdnú ruku.

 

Tvoja milovaná Matka

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť