Posolstvo 222

13.10.2011 00:00

Posolstvo 222

13.10.2011

— Nikdy Ma neobhajuj, lebo to nie je nutné —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, musím ťa informovať, že je potrebné zdržať sa obhajovania Môjho Najsvätejšieho Slova.

 

Tí, ktorí spochybňujú Moje slovo, sa musia ku Mne modliť o vedenie. Teraz ťa žiadam, aby si sa nikdy nepokúšala interpretovať posolstvá, ktoré vyšli z Mojich Božských pier.

 

Veľakrát Som ti to povedal – tebe nebolo dané oprávnenie, aby si tak robila. Namiesto toho prijmi Moje posolstvá ako také, aké sú. Nespochybňuj ich. Nepokúšaj sa ich analyzovať, pretože človek vie len veľmi málo o Božích plánoch alebo ich načasovaní. Takisto nevie človek nič o Antikristovi, hoci si myslí, že vie. Tieto tak dôležité veci zostávajú známe len Môjmu milovanému Otcovi.

 

Žiadam ťa, aby si Ma nikdy neobhajovala, lebo to nie je nutné. Vôľa Môjho Otca komunikovať s ľudstvom cez teba alebo iných prorokov je tým všetkým, čo by malo byť dôležité. Ako Som už skôr povedal, ty si zapisovateľka. Ja Som autor. Ty si nástroj. Ja Som Majster.

 

Očakávam tvoju poslušnosť ku Mne v každom čase. Konať podľa Mojich pokynov nie je ťažké. Tvoja práca ti bude pripadať ľahšia, ak sa nebudeš zapájať do intelektuálno — náboženských diskusií, týkajúcich sa sv. Písma, o ktorom nemáš žiadne vedomosti.

 

Dcéra Moja nezabúdaj, aká dôležitá je pokora. Vždy zostaň v Mojich očiach ako malé dieťa a tak nájdeš pokoj. Počas tejto práce ti budú zoslané skúšky. Očakávaj ich. Neodmietni ich. Tvoj dar v podobe tvojej slobodnej vôle, ktorý si Mi dala, je prijatý, ale musíš sa naučiť, že je dôležité nesnažiť sa odmietať utrpenie, pretože je potrebné na záchranu duší.

 

Milujem ťa, dcéra Moja, ale uvedom si, že je nutné, aby si pamätala na Moje jasné pokyny. Nepotrebujem byť obhajovaný. Slová, ktoré dostávaš, nie sú nakazené (nepravdou) a neprotirečia pravde (v tej podobe), ako bola ľudstvu daná od počiatku času. Pravda, obsiahnutá v Biblii, bola prekrútená do mnohých podôb, aby sa prispôsobila vlastným potrebám. Ja Som pravda. Ja Som chlieb života. Bezo Mňa niet života.

 

Ďalej napreduj s jasným vedomím toho, čo sa od teba očakáva. Si vždy ochraňovaná. Dcéra Moja ďakuj za silu, ktorú teraz preukazuješ, no vždy Mi dovoľ, aby Som ťa zakaždým viedol. Takto sa ti uľahčí táto cesta.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť