Posolstvo 223

15.10.2011 19:00

Posolstvo 223

15.10.2011 - 19:00 hod

— Nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím viac ľudí počuje Moje slovo, tým viac Moja láska zaplaví ich duše, akonáhle budú čítať Moje posolstvá. Budem sa zhovárať s ich dušami a preberiem ich z driemot, aby Som ich zjednotil so Mnou a mohol všade zachraňovať duše. Sila veľkého počtu (ľudí) Mi dopomôže dosiahnuť spásu duší v tak veľkom rozsahu.

 

Na základe slobodnej vôle, danej človeku do daru Mojim Otcom, nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili k viere k Bohu Otcovi. Musí to byť z ich vlastného rozhodnutia. Modlitbami sa bude šíriť obrátenie. To vám sľubujem. Len pomyslite na dar, ktorý očakáva duše, keď sa vy, Moje deti, za ne modlíte.

 

Neviete, akú moc má sila modlitby? Modlitba vo veľkom počte (ľudí), ktorá vzdáva vďaku Môjmu Otcovi a ktorá je obetou za vaše hriechy, dokáže zachrániť svet. Taká je jej sila, ktorou pôsobí. Nikdy predtým Som vás tak naliehavo nevyzýval k vašim modlitbám, ktoré musia vychádzať z vašich vlastných úst s veľkorysosťou srdca pre zatvrdilých hriešnikov kdekoľvek. Potrebujem vaše modlitby. Bez vašich modlitieb by tieto úbohé duše nemohli byť zachránené, pretože mnohé z nich sa nachádzajú v takej temnote, že vplyv Varovania bude mať (na nich) len malý účinok. Vy, Moje drahé milované deti ste všetci hriešnici, z ktorých mnohí sa snažia čo najlepšie preukazovať Mi svoju lásku – nepochopili ste (snáď), ako veľmi sa na vás spolieham, že podržíte Moje spoločenstvo? Zjednoťte sa so Mnou v lone Môjho Svätého Srdca a proste Ma o milosti na záchranu vašich bratov a sestier. Zachránim milióny duší, ak venujete váš čas modlitbe Ruženca Božieho Milosrdenstva.

 

Toto je čas, kedy modlitba Ruženca Božieho Milosrdenstva bude najúčinnejšia. Buďte veľkorysí v srdci, v mysli, v tele a na duši. Dajte akékoľvek pochybnosti stranou. Dovoľte Mi, vášmu Ježišovi, aby Som vás pozdvihol a priviedol vás a všetkých tých, za ktorých sa modlíte, do Môjho večného života.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť