Posolstvo 224

16.10.2011 15:30

Posolstvo 224

16.10.2011 - 15:30 hod

— Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, čím to je, že keď sa Moje slovo tlmočí Mojim deťom, tak mnohé z nich sa nad ním pohoršujú. Aj keď Moje deti vždy musia (kriticky) rozlišovať posolstvá, ktoré sú zverejnené tými, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, no aj tak sa musia naučiť mať vždy otvorené svoje mysle a srdcia.

 

Ó, ako si prajem, aby najmä Moji nasledovníci otvorili svoje oči a uvítali Ma vo svojich srdciach! Som to Ja, Ježiš, kto vás volá počúvať Môj hlas, keď na vás nalieham, aby ste v modlitbe prišli ku Mne.

 

Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu. Nezostáva veľa času do proklamácie (vyhlásenia) novej éry pokoja a preto vás žiadam, aby ste si teraz pripravili vaše duše.

 

Nedovoľte, aby vám arogancia bránila vidieť pravdu. Neviete snáď, že by Som vás nikdy nezavádzal? Riaďte sa Mojimi pokynmi a zabráňte Zlému, aby zahmlil váš úsudok. Nedovoľte mu, aby vás držal (odo Mňa) v odstupe, pretože keby ste len počuli Moje najsvätejšie slovo, vedeli by ste, že Som to Ja, Ježiš Kristus, kto vás volá.

 

Deti, boli by ste šokované, keby ste vedeli, koľko skazy doľahlo na Moje drahé duše po celom svete. Z času na čas doľahne táto temnota dokonca aj na Mojich vzácnych nasledovníkov. Bolesť, ktorú cítim, keď Som svedkom vašich pochybností – obzvlášť zo strany tých duší, ktoré sa pravidelne modlia a preukazujú (Mi) skutočnú oddanosť – Ma privádza k slzám, spôsobujúc Mi veľký žiaľ.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste boli vedení Duchom Svätým. Keď otvoríte vaše zatvrdilé srdcia a poprosíte Ma o dar schopnosti rozlišovania, tak odpoviem na vaše volanie.

 

Akí budete smutní, keď vám počas Varovania bude odhalená pravda. Sú to vaše modlitby, ktoré teraz od vás požadujem, aby mohli byť zachránené ďalšie duše. Ak aj spochybňujete Moje slovo, ktoré sa cez tieto posolstvá k vám dostáva, zaiste ste vo svojom srdci ešte schopní pripustiť, že je potrebné modliť sa za stratené duše.

 

Milujem vás a očakávam vašu odpoveď na Moju prosbu o modlitbu.

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť