Posolstvo 226

19.10.2011 14:00

Posolstvo 226

19.10.2011 - 14:00 hod

— Boh Otec - priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista —

 

Dcéra Moja, priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, pretože On teraz prichádza, ako bolo predpovedané, aby ešte raz zachránil ľudstvo.

 

Jeho príchod bude ohlasovaný poľnicami v Nebi a chórmi anjelov, ktorí budú spievať chvály, aby oznámili túto veľkolepú udalosť.

 

Môj veľký dar ľudstvu je vám dávaný prostredníctvom Môjho drahého, milovaného Syna, ktorý je poslaný, aby vás zachránil skôr, ako príde Posledný Súd.

 

Pripravte vaše duše, pretože keď vám budú zjavené vaše hriechy – prikazujem vám, aby ste v pokore padli k nohám Môjho Syna a úpenlivo prosili o milosrdenstvo. Musíte ho prosiť, aby vám odpustil a musíte prijať trest, potrebný na očistu vašich duší.

 

Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený, ak preukážete skutočnú ľútosť. Od vás všetkých sa vyžaduje, aby ste mali pokoru a boli tak hodní vojsť do novej Slávnej Éry Pokoja na Zemi, ktorej čas je už veľmi blízko. Len tie duše, ktoré úprimne oľutujú a ukážu skutočnú oddanosť Môjmu milovanému Synovi, budú spôsobilé vojsť bránami (Nebies). Lebo musíte byť bez hriechu, aby ste vošli do tohto nádherného Nového Raja na Zemi.

 

Moje drahé milované deti, Ja Som pre každého z vás s veľkou láskou pripravil tento Raj. To je dedičstvo, na ktoré ste čakali. Takto bol pôvodne dar Zeme ponúknutý Adamovi a Eve.

 

Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej spáse.

 

Toto je vaša posledná príležitosť, aby ste oslobodili vaše duše zo Satanovho zovretia a jeho zlého vplyvu na vaše životy.

 

Objímte tento nádherný dar veľkého milosrdenstva. Týmto darom je vám ponúknutá príležitosť skutočnej spásy a nádherného Raja, ktorý možnože ani nedokážete pochopiť.

 

Tým úbohým hriešnikom, ktorí odmietajú odpustenie, ktoré im ponúka Môj Syn (odkazujem) – bude vám (ešte) poskytnutý istý čas, aby ste sa vrátili ku svojej viere. Avšak nebude vám daného príliš veľa času, pretože Moja trpezlivosť je u konca.

 

Očakávajte teraz návrat Môjho Syna, aby vás ešte raz zachránil od hriechu a priniesol vám večné spasenie.

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť