Posolstvo 227

20.10.2011 15:15

Posolstvo 227

20.10.2011 - 15:15 hod

— Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, akékoľvek zvyšky pochybností, ktoré si ohľadne Mojich najsvätejších slov z času na čas mohla mať, sa teraz budú zmenšovať.

 

Odhaľujem proroctvá, aby Som dokázal svetu, že Som to Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ celého ľudstva, kto všade v tomto čase komunikuje s Mojimi deťmi.

 

Mojím zámerom nie je vzbudzovať senzáciu, ale zabezpečiť, že nikto nebude vylúčený, aby počul Moju najnaliehavejšiu výzvu svetu.

 

Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho, za ktorého dušu si sa ty a ďalší z tvojho okolia počas niekoľkých posledných mesiacov modlili, je jedno z prvých predpovedaných udalostí, ktoré potvrdí svetu pravosť týchto posolstiev. Toto je Moje znamenie pre teba, dcéra Moja, aby sa tvoja myseľ zbavila pochybností, ktoré ešte zostali v tvojej mysli [*vizionárka opätovne dostala podrobnosti o ďalších dvoch vedúcich predstaviteľoch (lídroch), ktorí majú byť zavraždení, ako aj časový rámec tejto ohavnosti. Pôvodné posolstvo bolo zjavené vo februári 2011].

 

Ty, dcéra Moja – aj keď ťa to veľmi ohromuje – si bola vyvolená, aby si pripravila ľudstvo na Moju novú éru pokoja. Toto je čas, ktorý po nejakom čase po Varovaní bude nasledovať.

 

Choď a priprav sa na ďalšiu časť svojej Svätej misie, aby si pomáhala zachraňovať duše po Varovaní. Dostávaš milosti, aby si zostala silná. Moje deti konečne všade (vo svete) počujú Moje naliehavé volanie po obrátení.

 

Tí, ktorí Ma najviac zraňujú

 

Nikdy neprejavuj pri tejto práci strach, pretože sa niet čoho obávať. Nikdy neváhaj a nedovoľ, aby nezdary alebo verbálne (slovné) pichľavé posmešky spomaľovali tvoju prácu pre Mňa. Dcéra Moja, vždy Som po tvojom boku. Maj to na pamäti. Ak ťa napadnú a budú napádať pre Moje sväté slovo, tak mlč. Moje sväté slovo bude vždy napádané. Tí, ktorí Ma najviac zraňujú, sú tie sväté duše, ktoré Ma zo strachu a opatrnosti žiaľ ako prvé cez tieto posolstvá urážajú. Satan vie, že sú to (práve) Moji vyvolení a zbožní nasledovníci, ktorí vtedy, keď sa Mi otočia chrbtom, sú tými, ktorí Ma najviac zraňujú.

 

Dcéra Moja, teraz začínaš pociťovať fyzickú bolesť Môjho utrpenia, avšak teraz si pripravená, aby si to – zjednotená so Mnou – prijala. Tieto skúšky nebudú trvať dlho, ale počas ich trvania budeš cítiť presne to utrpenie, ktoré Ja cítim, keď Som svedkom hriechu. Toto – ako Som ti už predtým povedal – je dar a dostalo ho len veľmi málo vyvolených duší. Aj keď ti to občas naháňa strach, musíš pochopiť, že tvoje utrpenie ťa nielenže bližšie privádza k Môjmu Svätému Srdcu, ale aj pomôže zachrániť milióny duší počas Varovania.

 

Toto utrpenie sa bude o to viac zintenzívňovať, ako sa bude približovať Varovanie. Znášaj to v tichosti. Lebo takto Mi pomôžeš zachrániť drahé duše, ktorých by inak schmatol Podvodník.

 

Povedz Mojim deťom, že sa radujem z ich silnej viery, ktorú preukazujú. Povedz im, že sa dostávajú bližšie k Môjmu Svätému Srdcu. Odkáž im, že im teraz žehnám a že im udeľujem veľké milosti, ktoré im dodajú silu, potrebnú na to, aby nasledovali Moje vedenie (pokyny) prostredníctvom týchto svätých posolstiev. Budú potrebovať silu, pretože to pre Moji deti nebude ľahké, aby dokázali zvládnuť rozsah zmien, ktoré sa vo vašom svete začnú odvíjať.

 

Modlite sa a spojte sa, aby ste boli ako jeden. Spoločne vzhliadnite k nebesiam ako malé deti, majúce prostú dôveru k Bohu Otcovi. Proste Ho v Mojom mene, aby vás včlenil do jednoty Jeho slávnej armády (smerom) k víťazstvu večnej spásy.

 

Žehnám vás, deti, s celou Mojou Božskou láskou.

Váš Ježiš

 

 

(*) Poznámka:

[Týmto sa začína naplňovať 048. posolstvo – Revolta arabského sveta - traja svetoví lídri budú zavraždení – (kliknutím na názov sa dostanete priamo k tomuto posolstvu) zo 17.02.2011 - 23:45 hod].

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť