Posolstvo 229

23.10.2011 19:15

Posolstvo 229

23.10.2011 - 19:15 hod

— Prajem si vytvoriť armádu z modlitebných skupín —

 

Moja drahá milovaná dcéra, musí byť dané na známosť, že si prajem, aby bola vytvorená armáda, ktorú budú tvoriť modlitebné skupiny po celom svete. Poskytnem vám, Moja armáda, modlitby, ktoré bude potrebné sa modliť na záchranu duší. Tieto modlitebné skupiny sa rozšíria a z ich radov povstane skutočná armáda oddaných prívržencov, aby priniesla pravdu Môjho Božského zasľúbenia spásy všetkým.

 

Tieto skupiny vytvoria armádu – ako požadoval Môj milovaný Otec – ktorá bude útočiť na temnotu zla, spôsobenú Satanom a tými, ktorí v neho veria a nasledujú ho.

 

Áno, dcéra Moja, hoci je to ťažko pochopiteľné, ale je mnoho ľudí, ktorí nielenže uznávajú Satana ale mu aj preukazujú vernosť. Je mnoho duší v temnote, ktoré ho uctievajú a ktoré sa klaňajú Kráľovi Temnoty. Mnoho chrámov, ukrytých pred zrakmi Mojich detí svetla, bolo vystavaných na počesť Satana. Klaňajú sa mu, slúžia čierne omše a urážajú Ma všemožným rúhaním a urážkami, ktoré by vás desili a vyvolali vo vás hnus. Ich počet narastá a mnoho jeho horlivých a angažovaných nasledovníkov pracuje vo veľmi vážených vysokých pozíciách v obchode, bankovníctve a v politických kuloároch. Zjednocujú sa v odpore proti Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, v plnom vedomí si toho, čo konajú.

 

Tak ako Satan nenávidí ľudí, pretože (ľudia) boli stvorení Bohom Otcom, Stvoriteľom všetkých vecí, tak nenávidia ľudstvo aj títo Satanovi prívrženci. Nenávisť, ktorú cítia, je natoľko hlboká, že sa pokúsia vytvoriť elitnú armádu k zničeniu miliónov životov na zemi. V ich honbe za mocou a bohatstvom sa budú snažiť preraziť si cestu k uspokojeniu svojich vlastných potrieb a túžby po kontrole ľudstva.

 

Títo ľudia patria k zatvrdilým hriešnikom, pre ktorých hľadám vašu pomoc, deti. Potrebujem vaše modlitby, aby Som otvoril ich srdcia a aby tak spoznali, ako uverili Satanovým klamstvám. Ak Ma nepoprosia o Moje milosrdenstvo, tak sú pre Mňa stratení. To je dôvod, prečo jedine modlitba môže byť tou milosťou na ich záchranu.

 

Táto mocná armáda pod vedením Podvodníka sa pokúsi spôsobiť strašnú skazu. Najzákernejšími spôsobmi sa už pokúšajú, deti Moje, otráviť vašu vodu, vaše lieky a potraviny. Prosím, majte sa po cely čas na pozore.

 

Už skoro po Varovaní dopadne ruka Môjho Otca na tieto skazené duše, ak budú aj naďalej odmietať Moje milosrdenstvo. Medzitým deti musíte povstať a nesmiete dovoliť, aby váš národ bol zastrašovaný. Modlite sa za Moju ochranu a veďte jednoduchý život. Modlite sa a prijímajte sviatosti. Proste o Moju pomoc vo všetkých záležitostiach a ja odpoviem na vaše prosby v súlade s Mojou najsvätejšou vôľou.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste zmiernili tieto diabolské plány na ovládnutie sveta, ktoré snuje táto zákerná skupina. Teraz získavajú moc na Blízkom východe a pokúšajú sa získať kontrolu nad Európou skôr, ako sa zamerajú na ostatné časti sveta. Nepriatelia, ktorí sú vám prezentovaní v spravodajských médiách, nie sú skutočnými nepriateľmi. Vytvárajú nepriateľov, aby ospravedlnili odvetné opatrenia, ktoré zakaždým sledujú rovnaké ciele – kontrolovať, vlastniť a zbohatnúť.

 

Modlite sa za ich obrátenie, pretože bez obrátenia budú ich ohavné činy príčinou mnohého súženia a útrap. Aj keď Môj Večný Otec na nich zošle Svoj trest, môžu ešte spôsobiť škody, ktoré budú príčinou nevýslovného utrpenia medzi Mojimi deťmi.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť