Posolstvo 230

24.10.2011 19:09

Posolstvo 230

24.10.2011 - 19:09 hod

— Môj príchod bude skôr, ako očakávate —

 

Moja drahá milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby ťa znepokojovali tí, ktorí neustále spochybňujú a posudzujú Moje najsvätejšie slovo. Ignoruj tieto dopytovania sa. Mlč. Modli sa za nich a napreduj, lebo nezostáva veľa času (do Varovania – pozn. prekl.).

 

Vyzývam vás všetkých, deti Moje, aby ste sa pokojne posadili a modlili sa k Môjmu milosrdenstvu. Prosím, nemusíte podliehať panike, pretože prichádzam len preto, aby Som vás zachránil a nie preto, aby Som vás súdil. Vari to neviete? Niet sa čoho obávať, len Mi úplne dôverujte.

 

Môj príchod bude skôr, ako očakávate, tak si prosím pripravte svoje duše. Modlite sa za všetky duše, ktoré by Ma mohli poprieť alebo odmietnuť Môj dar Božieho milosrdenstva. Vy, Moje drahocenné duše, Mi prinášajte toľkú útechu a uľahčujete Mi bolesť a utrpenie, ktoré znášam, keď všade vidím nenávisť vo vašom svete.

 

Poďte bližšie ku Mne deti a dovoľte Mi, aby Som vás objal a dodal vám silu a odvahu, ktoré potrebujete na Moje privítanie. Vy, Moja jedinečná armáda, ste so Mnou zjednotení a či si to uvedomujete alebo nie, ste vedení Duchom Svätým, aby ste bojovali za záchranu duší.

 

Stíšte sa, deti Moje, a pamätajte si, že Som vždy s vami. Radujte sa a očakávajte Môj príchod, keď vylejem Moje milosti, aby Som nimi prikryl všetkých Mojich milovaných nasledovníkov všade (na svete).

 

Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z akej časti sveta ste – vy ste Moji. Milujem vás. Hľaďte s otvoreným srdcom a dôverou, tak ako sa približujeme k Varovaniu.

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť