Posolstvo 232

26.10.2011 15:30

Posolstvo 232

26.10.2011 - 15:30 hod

— Falošní proroci sa snažia zmenšiť význam Môjho Svätého Slova —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, povedz prosím Mojim deťom, aby sa mali na pozore pred falošnými vizionármi, ktorí hovoria v Mojom mene avšak hlásajú slová, ktoré nepochádzajú z Mojich úst.

 

Mnohí z týchto samozvaných vizionárov, ktorí sa navonok javia ako katolíci, vrátane všetkých manierov, ktoré sa spájajú s touto (katolíckou) ako i s ostatnými kresťanskými náukami, sú v skutočnosti stúpencami New Age.

 

Stúpenci New Age teraz prenikajú do celého sveta, aby presvedčili Moje deti, že boli vyslaní na podporu Môjho svätého Slova. Ich slová sa budú navonok javiť, ako keby boli pravé. Jazyk, ktorý používajú, bude kultivovaný, láskavý, dobre premyslený – avšak bude maskovať lož.

 

Toto je doba, kedy vystupujú falošní proroci a pre mnoho Mojich detí bude ťažké rozlíšiť pravdu od fikcie.

 

Ty, dcéra Moja, sa teraz staneš terčom týchto vizionárov, ktorí si zaumienili znevažovať Moje sväté Slovo. Nedovoľ, aby sa tak stalo, lebo inak budú Moje deti vtiahnuté do duchovnej temnoty, z ktorej sa len ťažko vymania.

 

Pamätaj si to. Títo falošní proroci sú tiež Moje milované deti a preto sa prosím za nich modli. Žiaľ boli zvedení k viere v imaginárnu hierarchiu a vo vesmír, ktorý neexistuje.

 

Buď opatrná ohľadne tých, ktorí sa odvolávajú na vzostúpených majstrov a hovoria o novej ére svetla, kde sa Boh Otec považuje jednoducho iba za iný aspekt. Tieto duše nedostávajú pokyny odo Mňa. Zastávajú názory, ktoré do nich vštepil Satan. V mnohých prípadoch tieto oklamané duše veria, že dostávajú Božie posolstvá. Takto pracuje Satan. Jeho jemné, upokojujúce slová vyústia do strohých, chladných ale pôsobivých slovných litánií. Tieto nepochádzajú od Najvyššieho Boha.

 

Ako Som Ti povedal už predtým, Ja hovorím k svetu jednoduchým spôsobom. Nepoužívam kvetnatý jazyk v podobe chladného povýšeneckého hlasu. Nesnažím sa vnášať do vašich sŕdc strach. Snažím sa vás jednoducho viesť k pravde a k dôležitosti lásky k svojmu blížnemu.

 

Aké ťažké to je pre vás, deti, v tejto chaotickej dobe.

 

Modlite, modlite sa, aby ste sa nestali obeťou série lží, ktoré budú rozširované falošnými prorokmi. Ak sa ich posolstvá budú zdať neprirodzené, ťažko zrozumiteľné a vyvolávajúce strach vo vašich srdciach, tak nepochádzajú odo Mňa.

 

Deti, zostaňte upriamené len na Mňa. Mám vám toho (ešte) veľa čo povedať. Nedovoľte, aby ste čo i len na minútu boli rozptyľované, pretože vám to bude brániť zachraňovať tie duše, ktoré naliehavo potrebujú vaše modlitby.

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť