Posolstvo 234

27.10.2011 15:30

Posolstvo 234

27.10.2011 - 15:30 hod

— Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, vzrastajúci počet skúšok, ktoré teraz pre Mňa podstupuješ, nie je náhodný. A hoci ťa Satan aj naďalej trápi, pomysli len na to, koľké duše cez toto utrpenie zachraňuješ. Skús sa povzniesť nad tieto ťažkosti a udržuj Ma po celý čas vo svojich myšlienkach. Modli sa k Mojej milovanej Matke za (svoju) ochranu a modli sa Svätý ruženec tak často, ako ti je len možné.

 

Je dôležité, aby všetci Moji nasledovníci prosili o ochranu pred Podvodníkom, ktorý číha na akúkoľvek príležitosť, aby do ich mysle vniesol pochybnosti.

 

On (Podvodník) a jeho démoni sú všade. Využijú akúkoľvek možnú taktiku, aby do vašich životov vniesli zmätok. Vedzte, že ak sa to stane, tak sa vás Moje učenie dotklo a teraz nesiete Môj kríž.

 

Nikdy nemajte strach deti, pretože vzhľadom na silu, ktorú teraz zosielam každému jednému z vás, dokážete povstať z tejto divočiny, armáda Moja. Čím viac sa budete jednotne modliť, tým viac sa bude zväčšovať ochranný val. Zlý sa nemôže dotknúť ani jedného z Mojich detí, ktoré v priamom dôsledku práce pre Mňa trpia prenasledovaním.

 

Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene, aj keď sa vám to ťažko chápe.

 

Nevšímajte si tieto posmešky. Odvráťte sa. Nereagujte. Mlčte. Proste o silu. Som s vami.

 

Váš milovaný

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť