Posolstvo 237

31.10.2011 03:30

Posolstvo 237

31.10.2011 - 03:30 hod

— Nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, Ma zraňuje najviac —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, Moje sväté slovo, ktoré je dávané svetu, ktorý postráda vedomie Mojej existencie, zapáli duše krátko potom, ako sa Varovanie udeje.

 

Konečne bude ľudstvo počuť Moje slovo, ktoré Mi umožní, aby Som ho viedol do Mojej novej Éry pokoja na zemi. Vyzývam všetky Moje deti všade (vo svete), aby zanechali kritiku a počúvali svojho Spasiteľa, čo im hovorí.

 

I keď vám nikdy neodhalím dátum Môjho návratu (Druhého príchodu – pozn. prekl.) na Zem, môžem vám povedať, že teraz sa vrátim v duchu. Teraz prídem, aby Som vás počas Varovania ešte raz zachránil a aby sa človek obrátil. Prosím, dovoľte Mi, aby Som vás viedol a umožnite Mojej najsvätejšej misii, aby sa rozšírila po celom svete a tak priniesla Mojim deťom útechu. Nebráňte Mi v tom. Neodmietajte Moju ruku milosrdenstva. Nedovoľte vašej pýche, aby Mi stála v ceste.

 

Prebuďte sa a prijmite skutočnosť, že teraz s vami hovorím, aby som vás mohol priviesť do lona Môjho veľkého milosrdenstva. Konečne bude vaša duša osvietená plameňmi Mojich Božích milostí, ktoré sa vylejú na vás všetkých.

 

Všetky pochybnosti sa vytratia. Moc Satana sa rýchlo oslabí aj keď on svoje zovretie až do samého konca neuvoľní.

 

Keď uvažujete nad Mojimi prosbami, musíte sa sami seba opýtať toto: Ak vo Mňa (skutočne) veríte, prečo Ma (potom) teraz odmietate? Prečo preukazujete hnev a nenávisť voči tým, ktorí prichádzajú v Mojom mene? Prečo vyvyšujete samých seba v Mojej cirkvi na úkor Mojich detí? Pamätajte si, že v Mojich očiach ste si všetci rovní.

 

Príďte teraz ku Mne s pokorou v srdciach. Pretože až dovtedy, kým tak nespravíte, nemôžete mať úžitok z Môjho milosrdenstva ani z milostí, ktorými vás túžim obdarovať.

 

Môj hlas sa teraz obracia na všetkých neveriacich, aby akceptovali existenciu Môjho Večného Otca.

 

Dovoľte Mi, aby Som vám po Varovaní pomáhal na ceste k večnému životu. Bolí Ma srdce, keď vidím stratené duše. Ale vedzte, že je to nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, ktorá Ma zraňuje najviac.

 

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť