Posolstvo 241

04.11.2011 19:00

Posolstvo 241

04.11.2011 - 19:00 hod

— Globálna skupina, ktorá zničila váš bankový systém, sa rozpadne —

 

Moja najdrahšia dcéra, odo Mňa pochádza pravý život – jediný život, ktorý vôbec kedy bude človek od teraz až do večnosti potrebovať.

 

Deti, musíte vedieť, že tento strašný zmätok, ktorý všade okolo vás vidíte, nebude dlho trvať.

 

Boh, Môj Večný Otec, nedovolí, aby Jeho drahé deti naďalej trpeli. Vy, deti Moje, ste obeťami diela Podvodníka. Ten, kto ovláda globálnu skupinu, stráca na moci. Jeho sily sú okliešťované mocou Môjho Otca. Táto skupina, ktorá zámerne zničila váš bankový systém, aby z vás urobila žobrákov, sa rozpadne. Nemusíte mať obavy, lebo ruka Môjho Otca dopadne na ich podlé konanie.

 

Modlite sa, aby sa tie podvedené duše, ktoré sa otrocky pridŕžajú zla – ktoré je v samotnom srdci tejto skupiny – obrátili počas Varovania.

 

Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje, deti. Vďaka vašej láske k Bohu – Najvyššiemu sa navrátite do lona vašej rodiny. Svätá Trojica je vaším (pravým) domovom, deti. Tí z vás, ktorí na základe svojho obrátenia prijmú túto skutočnosť, budú dedičmi slávnej éry Raja na Zemi.

 

Vždy Mi dôverujte. Obetujte Mi vaše starosti, problémy a obavy. Dovoľte Mi, aby Som zmiernil vašu bolesť a utrpenie. Už to teraz nebude príliš dlho trvať, než sa svet vymaní spod ťarchy pôrodných bolestí, ktoré v týchto časoch podstupujete.

 

Nikdy nestrácajte nádej. Dôverujte Mi. Modlite sa za Moje milosti, aby vás posilnili. Položte si hlavu na Moje plecia a dovoľte, aby Môj pokoj zahalil vaše duše. Len vtedy pochopíte pravdu Môjho slávneho prísľubu večného života.

 

Váš Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť