Posolstvo 242

05.11.2011 13:00

Posolstvo 242

05.11.2011 - 13:00 hod

— Boh Otec - posledná výzva k ateistom —

 

Dcéra Moja, ľudstvo teraz uvidí ruku Môjho milosrdenstva, pretože príchod Môjho Syna je už bezprostredne blízko.

 

Všetkým sužovaným, zmäteným dušiach hovorím – vložte svoju dôveru vo Mňa, Boha Otca. Ja, ktorý Som stvoril každého jedného z vás z lásky a súcitu, chcem zachrániť každé Moje drahé dieťa.

 

Nechcem, aby zahynul čo i len jeden z vás vrátane tých, ktorí sa Mi vysmievajú. Pripravte sa na najväčší dar, ktorý je pre vás prichystaný. Ak Mi to dovolíte, tak zabránim Satanovi, aby vás uchmatol. Nemôžem vás (však) nútiť, aby ste prijali tento akt milosrdenstva. Čo Ma zarmucuje je to, že mnohí z vás odmietnu túto ruku Môjho milosrdenstva. Nebudete dostatočne silní. No keď uvidíte pravdu tak, ako vám počas Varovania bude zjavená, budete sa snažiť ju uchopiť ako záchranné lano.

 

Musíte Ma prosiť o silu a dovoliť Mi, aby Som vás zachránil pred večným zatratením. Naposledy vyzývam predovšetkým ateistov. Neodmietajte pravdu, keď vám bude dokázaná. Ak tak urobíte, budete pre Mňa navždy stratení.

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť