Posolstvo 243

06.11.2011 18:30

Posolstvo 243

06.11.2011 - 18:30 hod

— Démonická posadnutosť a hriech nenávisti —

 

Moja drahá milovaná dcéra, ľudia nechápu, že Ja zažívam Moje ukrižovanie každý deň nanovo. Bolesť a utrpenie, ktoré podstupujem, sú spôsobované hriechmi, ktorých sa každou sekundou dňa dopúšťajú ľudia. Zažívam okamihy hlbokého žiaľu, keď vidím tie duše, ktoré Ma obzvlášť zraňujú hriechom nenávisti.

 

Do sŕdc mnohých sa vniesla nenávisť a povstáva ako dôsledok napadnutia Satanom. Mnohí ľudia hovoria o démonickej posadnutosti, ako keby ju bolo možné ľahko rozpoznať. Tak mnohé z Mojich detí sú posadnuté Satanom. Keď ide o démonickú prítomnosť, neznamená to, že sa posadnutý vždy musí zvíjať a hádzať sem a tam.

 

On (Satan) – nepriateľ ľudstva, používa svojich démonov k útoku na Moje deti. Tí, ktorí sú v temnote, sa stávajú ľahkou korisťou, lebo prítomnosť zla (sami) priťahujú.

 

Pokiaľ ste, deti, už raz boli posadnuté, tak je pre vás veľmi ťažké, aby ste sa z toho vymanili. Tieto úbohé deti, napadnuté Zlým cez klamstvo a manipuláciu, nakazia potom ďalšie duše a tak to pokračuje ďalej.

 

Zlo sa obyčajne prezentuje ako dobro. Bude ťažké to rozpoznať s výnimkou toho, že napadnutá duša sa vo svojej podstate nikdy nebude správať ani konať v pokore. Nikdy (tieto duše) nebudú veľkorysé srdcom. Môžu pôsobiť (navonok) veľkoryso no vždy v niečom bude existovať skrytý problém (háčik). Tento skrytý problém bude spočívať v tom, že zakaždým na vás budú kladené nepríjemné požiadavky.

 

Stráňte sa takýchto duší. Modlite sa za ne. Nedovoľte im, aby vás vtiahli do hriechu. Majte sa vždy na pozore pred Podvodníkom, lebo on je v týchto časoch všade.

 

Neprestajne sa modlite, aby ste si takéto zlo držali od tela. Modlitba oslabí jeho zovretie a jeho moc, pričom vás aj ochráni.

 

Nazerajte na Satana a jeho dielo skazy ako na infekčnú chorobu. Podniknite všemožné opatrenia, aby ste sa vyhli prísť do kontaktu s tými, ktorí sú nositeľmi choroby. Pokiaľ by ste vedeli, že nemáte na výber, potom sa vyzbrojte svätenou vodou, posväteným krížom a medailou svätého Benedikta. Tieto udržia týchto démonov v dostatočnej vzdialenosti.

 

Deti, v týchto časoch sa musíte obklopiť – ako aj váš domov – požehnanými predmetmi, ktoré boli posvätené (kňazom). Mnohí sú v rozpakoch zo strachu, že ich uvidia s takýmito vecami, pre ktoré budú zosmiešnení. Tieto vám poskytnú vo vašich domovoch ochranu a počas modlitby vám budú veľkou útechou.

 

Majte na pamäti, že diabol žije nielen v pekle, ale že teraz pevne zriadil svoje panstvo na zemi. Modlitba je jediná vec, ktorá ho desí a ktorá ho robí bezmocným.

 

Deti, modlitba vám bude oporou v časoch, ktoré sú pred vami.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť