Posolstvo 244

07.11.2011 20:50

Posolstvo 244

07.11.2011 - 20:50 hod

— Na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať —

 

Moja milovaná dcéra, musíš počúvať. Musíš byť opatrná, pretože Moje proroctvá sa (teraz) odvíjajú a Moje Sväté slovo začne byť akceptované a počuté. Dcéra Moja, na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať.

 

Moje proroctvá, ktoré budeš (naďalej) dostávať, budú zárukou, že v mysliach Mojich detí nebude prebývať žiadna pochybnosť o Mojom prísľube večnej spásy, ktorá sa nakoniec stane skutočnosťou.

 

Dcéra Moja, budeš sa cítiť izolovane, budeš odmietaná, obávaná a budeš v Mojom mene strašne trpieť.

 

Bez tvojej obety by Som nemohol naplniť Môj prísľub záchrany ľudstva, aby každej duši bola poskytnutá príležitosť mať prospech z jej právoplatného dedičstva.

 

Vyzývam Mojich zasvätených služobníkov, aby ťa, dcéra Moja, ochraňovali, pretože to bude ich Svätá povinnosť. Postupom času pochopia, čo je ich úlohou. Medzitým vyzývam všetkých Mojich drahých nasledovníkov, aby sa modlili za tvoju ochranu proti silám zla, ktoré vedie Satan a ktoré kvôli vlastnému zisku chcú zničiť svet.

 

Buď silná. Modli sa za ochranu ako i za ustavičnú pomoc Mojej Blahoslavenej Matky.

 

Tvoj Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť