Posolstvo 246

10.11.2011 15:30

Posolstvo 246

10.11.2011 - 15:30 hod

— Dvaja zlodeji na kríži —

 

Moja drahá milovaná dcéra, keď Som zomrel na kríži, boli blízko Mňa dvaja zlodeji, ktorí boli tiež v tom istom čase ukrižovaní.

 

Jeden z nich Ma prosil, aby Som mu odpustil jeho hriechy a bol zachránený. Druhý to neurobil. Namiesto toho mal hluché uši. Jeho tvrdohlavosť a odmietnutie poprosiť Ma o odpustenie znamenali, že nemohol byť spasený.

 

To isté sa udeje počas Varovania. Niektoré z Mojich detí doznajú svoje hriechy a to, že Ma nimi urazili. Títo v úplnej pokore prijmú svoje pokánie a budú zachránení. Vojdú do Nového raja v nastávajúcej ére pokoja.

 

Potom budú takí, ktorí neuznajú svoje hriechy za tie, akými (v skutočnosti) sú – za ohavnosti v očiach Boha, Večného Otca.

 

Týmto dušiam poskytnem dostatok času, aby oľutovali – také nesmierne je Moje milosrdenstvo. Modlite sa, aby hľadali vykúpenie a mohli byť takisto zachránení. Chcem, aby všetky Moje deti objali Môj veľký dar milosrdenstva. Chcem, aby ste všetci vošli bránami Nového Raja.

 

Modlite sa, aby sa zatvrdilé duše obmäkčili a prijali Moju ruku. Modlite sa, aby sa naučili byť pokorní v Mojich očiach.

 

Váš Ježíš

Vykupiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť